Ο Τριαδικός Θεός

Τι σημαίνει «ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ»; Ό,τι και όσα αν προσπαθήσουμε να αναφέρουμε για το Θεό δεν θα μπορέσουμε ποτέ να προσδιορίσουμε … Περισσότερα

Το θείον ον

1. Το θείον ον Είναι ιδιαιτέρως προσφιλές στους φιλοσόφους να παριστάνουν τον Θεό σαν αόριστη δύναμι που δεν είναι δυνατό … Περισσότερα

Ο Πατήρ

5. Ο πατήρ Οι Καππαδόκες κατωχύρωσαν την ορθόδοξη άποψι σχετικά προς το θέμα των ενδοτριαδικών σχέσεων με την εισαγωγή του … Περισσότερα

Ο Υιός

6. Ο Υιός Η δευτέρα υπόστασις, που καλείται αδιακρίτως Λόγος και Υιός, είναι επίσης άναρχος υπό την έννοια ότι ευρίσκεται … Περισσότερα

Το Άγιον Πνεύμα

7. Το Άγιον Πνεύμα Ενώ οι όροι γεννάσθαι και γέννησις εκφράζουν κατανοητώς ωρισμένο τρόπο προελεύσεως, οι όροι εκπορεύεσθαι και εκπόρευσις … Περισσότερα