Το μυστήριο της παιδείας του Θεού

Σε αυτό το βιβλίο αναλύεται η πνευματική αναγέννηση του ανθρώπου, η οποία χαρακτηρίζεται μυστήριο. Ο Θεός εργάζεται με τρόπο ακατανόητο για την ανθρώπινη λογική.  Ελκύει τον άνθρωπο στον εαυτό του και τον παιδαγωγεί για να φθάση στην τέλεια κοινωνία μαζί Του.

Στα έργα των Πατέρων βλέπουμε ότι, εκτός από τα τρία στάδια της πνευματικής ζωής, που είναι η κάθαρση της καρδιάς, ο φωτισμός του νου και η θέωση, γίνεται και μια άλλη διαβάθμιση της πνευματικής ζωής σε τρία στάδια η οποία δεν καταργεί τα προηγούμενα.  Διακρίνουμε, δηλαδή, την πνευματική ζωη στην πρώτη έλευση της Χαριτος, στην άρση της Χάριτος και στην εκ νέου έλευση της Χάριτος στην καρδιά του ανθρώπου.

Αναλύεται ξεχωριστά τι συμβαίνει στο καθένα από τα τρία αυτά στάδια της πνευματικής ζωής από τα οποία θα πρέπει να διέλθη απαραιτήτως ο άνθρωπος για να γίνη πραγματικός Χριστιανός.

Υπογραμμίζεται ότι πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να αντιληφθούν την παιδεία του Θεού που βρίσκεται μέσα στην οικονομία του Θεού και αποβλέπει στην θεραπεία μας από την αμαρτία. Δεχονται την Χαρη, αλλά στην περίοδο της άρσεως, όταν η Χάρη υποστέλλεται, για λόγους που ο Θεός μόνον γνωρίζει, απελπίζονται. Οι άγιοι Πατέρες μας διδάσκουν ότι δεν θα πρέπει ο άνθρωπος να χάση την ελπίδα του στο έλεος και την αγάπη του Θεού. ᾽Απαιτείται πολύ υπομονή και εμπιστοσύνη στον Θεο για να αφομοιώση ο άνθρωπος την χάρη που δοκίμασε και να αποκτήση πνευματική πείρα.

Μελετώντας στο ολιγοσέλιδο αυτό βιβλίο ο αναγνώστης τα περί του μυστηρίου της παιδείας του Θεού θα συναντήση και εμπειρίες συγχρόνων χριστιανών που έλαβαν γνώση και πείρα της παιδείας του Θεού και γι’ αυτό ο λόγος τους είναι αληθινός, παρακλητικός και οδηγεί στον δρόμο για την σωτηρία, που είναι η μετάνοια. Θα διαπιστώση επίσης ότι «ο δρόμος προς την Βασιλεία του Θεού διέρχεται από μυστηριώδεις οδούς».

Advertisements