Ἑξάψαλμος

Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία (τρίς). Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα … Περισσότερα

Βραδυνή προσευχή-Τό Μικρό Ἀπόδειπνο

Τὸ Μικρὸ Ἀπόδειπνο τελεῖται πάντα βράδυ πρὶν τὸν ὕπνο καὶ κλείνει μὲ αὐτὸ ἡ περίοδος τῶν καθ’ ἡμέραν ἀκολουθιῶν.Στὰ μοναστήρια … Περισσότερα

Πρωινή προσευχή

Τελείται το πρωί, αμέσως μετά την έγερσή μας από το νυκτερινό ύπνο. Δι’ ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού … Περισσότερα

Νοερά Προσευχή

 Σοφές διδαχές περί νοεράς προσευχής από τους μεγαλύτερους Πατέρες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Περιέχει πολλά κεφάλαια γιά την νοερά προσευχή αλλά … Περισσότερα

50ος Ψαλμός

ΨΑΛΜΟΣ 50ός 3 ΕΛΕΗΣΟΝ με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον … Περισσότερα

ΨΑΛΜΟΣ 142ος κ.α.

Πατήστε ΕΔΩ για να ακούσετε τον 135ο Ψαλμό. Ψάλλει χορός πατέρων Σιμονόπετρας. ΨΑΛΜΟΣ 142ος Τῷ Δαυΐδ, ὅτε κατεδίωκεν αὐτὸν Ἀβεσσαλὼμ … Περισσότερα