Οδός Δαιμόνων

Τι ακριβώς συμβαίνει εδώ; Αυτές οι πλάκες από σκυρόδεμα τρελάθηκαν και φαίνεται ότι μπορούν να συγχρονίζονται με κάποια  απόκοσμη μουσική

Tὰ ἄφυλα παιδιά

Διάβασα αὐτὲς τὶς ἡμέρες – τυχαῖα καὶ σκόρπια – τὶς ἐκπαιδευτικὲς πολιτικὲς στοὺς παιδικοὺς σταθμοὺς – καὶ τὰ δημοτικὰ σχολεῖα … Περισσότερα