Ο βίος της Παναγίας

Του Χαράλαμπου Δ. Βασιλόπουλου, Αρχιμανδρίτου.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το ξέρω αναγνώστα ότι αυτό που κάνω είναι παράτολμο. Επιχειρώ να γράψω τον «βίον της Παναγίας» Αλλά ποιός θνητός μπορεί να γράψει κατ’ αξίαν την ζωή της Θεοτόκου; Ποιός μπορεί να παρουσιάσει την Παναγία, όπως αυτή είναι;

Δεν το κάνω από ασέβεια. Κάθε άλλο. Γράφω τον βίο Της από αγάπη προς Αυτήν και ελπίζω να με βοηθήσει.
Όντως είναι παράτολμο! Αρκεί να σκεφθεί κανείς ότι της Παναγίας είναι ανυπέρβλητο το μεγαλείο και άφθαστη ή δόξα. Ποιά άλλη απόγονος της Εύας κατόρθωσε να Την πλησιάσει στην απροσμέτρητη δόξα;
Αυτή είναι η «ευλογημένη εν γυναιξί», η τιμιωτέρα των Χερουβείμ και ενδοξοτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ». Είναι η «αγιωτέρα πάντων των Αγγέλων» και η Βασίλισσα των Ουρανών!

Η Θεοτόκος είναι το σπουδαιότερο και Αγιώτερο πρόσωπο, που παρουσίασε η γη. Ποια άλλη ξεπέρασε στην αγιότητα όλους τους Αγίους, τους Προφήτας, τους Πατέρας, τους Ασκητάς, τους Μάρτυρας, τους Αποστόλους; Είπαν βεβαίως, μερικοί προτεστάντες ότι ο πρώτος μετά τον Έναν ( τον Χριστόν) είναι ο Απόστολος Παύλος.

Όχι κάνουν λάθος. Πρώτη μετά τον Έναν είναι η Παναγία, η αειπάρθενος Θεοτόκος. Αυτή είναι, κατά τον Θεολόγο Γρηγόριο, η «μετά Θεόν, Θεός». Γι αυτό και δεν ονομάζεται απλώς Αγία, αλλά Παναγία.

Η Αειπάρθενος κόρη είναι γυνή, «εξ ης πηγάζει τα κρείττω». Διότι είναι η Ευργέτης όλου του ανθρώπινου Γένους. Χάρις στην δική Της αρετή, επεσκέφθη την γη ο Ύψιστος Θεός και εσώθη ο κόσμος. Κανένας άλλος απόγονος της Εύας δεν ευεργέτησε τόσο την ανθρωπότητα όσο η στοργική Αυτή Μητέρα του Θεού. Υπέφερε Αυτή και ταλαιπωρήθηκε για την σωτηρία ολόκληρου της ανθρωπότητος.
Αυτή είναι και ευεργέτης του κάθε του κάθε Ορθόδοξου Χριστιανού προσωπικά. Ποιός πιστός Ορθόδοξος δεν ωφελήθηκε από την Θεοτόκο; Ποιός Χριστιανός στα βάσανα του δεν έτρεξε σε Αυτήν και δεν βοηθήθηκε θαυματουργικά; Σ Αυτή δεν καταφεύγουμε περισσότερο και από την μητέρα μας; Στα βάσανα που μας κτυπούν, «Παναγιά μου»! δεν φωνάζουμε;
Παναγιά μου! φωνάζει ο ναυτιλλόμενος μέσα στην αγριεμένη θάλασσα, όταν βλέπει απειλητικά τα πελώρια κύματα, έτοιμα να τον καταποντίσουν.
Παναγιά μου! φωνάζει η πονεμένη μάνα κοντά στο κρεββάτι του ψυχορραγούντος παιδιού της που το απέλπισαν οι γιατροί.
Παναγιά μου! ο στρατιώτης, όταν του έρχονται βροχή οι σφαίρες και κυκλώνεται από τους εχθρούς και κινδυνεύει να πιαστεί αιχμάλωτος.
Παναγιά μου! το πεινασμένο ορφανό, που το θερίζει η πείνα και τρέμει από το κρύο.
Παναγιά μου ! ο οικογενειάρχης, που δεν μπορεί να θρέψη τα παιδιά του. Παναγιά μου! έλεγε ο Ηράκλειος, όταν πολεμούσε εναντίον των Περσών και ελευθέρωνε τον Τίμιο Σταυρό.
«Παναγιά μου, βοήθα την Ελλάδα μας και τούτη τη φορά» παρακαλούσε ο Κολοκοτρώνης στον κίνδυνο του Δράμαλη, όταν εγκαταλείφθηκε μόνος του.
Παναγιά μου! παρακαλούσε και ο Κανάρης, όταν κρατούσε το δαυλί στο χέρι για να κάψει την ναυαρχίδα των αλλόπιστων.
Παναγιά μου!φωνάζει η κόρη. Παναγιά μου η παντρεμένη. Παναγία μου! η διαζευγμένη. Παναγία μου! ακούς παντού, από καλύβες και μέγαρα, από τρώγλες και ανάκτορα, από εργοστάσια και ουρανοξύστες, από χωριά και πόλεις, από ερημικά ασκητήρια και πολυθόρυβα πολεμικά στρατόπεδα.

Και γιατί όχι; Ποια άλλη στον κόσμο μάς συντρέχει τόσο, όσο η Παναγία; Αυτή είναι η Μάνα όλων μας. Γι αυτό και μεις Αυτήν τιμούμε, Αυτήν αγαπούμε. Ναούς και εξωκλήσια, Μονές και Λαύρες, προσκυνητάρια και Μητροπόλεις, σ’ Αυτήν τα αφιερώνουν οι άνθρωποι. Τα μεγαλοπρεπέστατα οικοδομήματα στο Όνομά Της τα κτίζουν. Οι Ναοί Της κοσμούν τις κεντρικώτερες πλατείες των μεγαλοπόλεων και τις καλλίτερες τοποθεσίες των εξοχών.
Εις Αυτήν οι αγιογράφοι αφιερώνουν τις ωραιότερες βυζαντινές εικόνες και οι υμνογράφοι τα αριστουργήματα της εκκλησιαστικής υμνωδίας. Οι ψαλμωδοί και οι συνθέτες δημιουργούν τις περιπαθέστερες και λυρικώτερες ψαλμωδίες τους, οι δε καλλιτέχνες συνθέτουν τα πλέον υπέροχα δημιουργήματα τους για την Αειπάρθενο.

Πέρασαν από τον πλανήτη μας, αυτοκρατόρισσες δοξασμένες, καλλονές φημισμένες. Εμεσουράνησαν προς στιγμήν.
Έγινε πολύς θόρυβος γύρω από το όνομά τους. Αλλά σε λίγο έπεσαν στη αφάνεια και ξεχάστηκαν δια παντός.
Ποιός τις ξέρει και ποιός τις ενθυμείται σήμερα; Κανείς! Την Παναγία όμως ποιός Την αγνοεί; Και ποιός πιστός δεν την επικαλείται;
Την ξέρουν οι γραμματισμένοι, την τιμούν και οι αγράμματοι. Την σκέπτονται οι τρανοί, την επικαλούνται και οι » εν ανάγκαις» Φέρτε μου σας παρακαλώ, ένα που να μην έχει ακούσει το Ονομά Της.
Θα βρης την Εικόνα Της παντού. Στο κάθε σπίτι, πιθανόν να μη βρης την φωτογραφία των γονέων τους, ίσως να τρώνε χωρίς λάδι το φαγητό από την φτώχεια. Το καντήλι ομως της Παναγίας θα το βρήτε να καίη ακοίμητο. Γιατί;
Διότι η Παναγία έζησε και ευργέτησε του πατέρες μας και εμάς. Και σήμερα είναι κοντά μας και θα είναι μέχρι της συντέλειας των αιώνων. Άπειρα υπήρξαν και είναι τα Θαύματα Της.
Και ομως τον βίο και τα θαύματα της Θεοτόκου ο πολύς κόσμος δεν τα γνωρίζει. Είναι το Πρόσωπο, που τόσο αγαπούμε, αλλά και τόσο αγνοούμε!
Έ λοιπόν! Αυτός είναι ο λόγος, που μας έκανε να εκδώσωμεν τον «Βίον Της Παναγίας» και εν συνέχεια «Τα θαύματα Της».

Είναι ανάγκη και υποχρέωσις να έχη ο κάθε Χριστιανός πλήρη τον βίο της Παναγίας και να γνωρίζει τι έκαμε Αυτή κατά την διαδρομή των αιώνων, για μας.
Είμεθα βέβαιοι ότι το βιβλίο αυτό θα γίνη το προσφιλέστατο ανάγνωσμα κάθε χριστιανικής ψυχής και οικογένειας. Θα μπή και θα βρίσκεται στο κάθε σπίτι. Εάν οι βίοι των άλλων Αγίων που εξεδώσαμε μέχρι τώρα, κυκλοφόρησαν εντός ολίγων ετών εις δεκάδας χιλιάδας αντίτυπα, πιστεύομεν ότι ο «Βίος της Παναγίας» θα κυκλοφορήσει κατά εκατοντάδες χιλιάδων.

Μια παράκληση όμως θερμή θα σου κάνουμε. Να το διαβάσεις προσεκτικά ή μάλλον να το διαβάζεις τακτικά, για να ξέρεις, ώστε στα βάσανα σου να τρέχεις στην Παναγία.
Να είσαι δε βέβαιος ότι όταν πιστεύεις και αγωνίζεσαι να ζης όπως θέλει ο Θεός, θα έχεις την βοήθειά Της. Διότι ¨ουδείς προστρέχων επί Σοι, κατησχυμένος από Σου εκπορεύεται , Αγνή Παρθένε Θεοτόκε, αλλ αιτείται την χάριν και λαμβάνει το δώρημα, προς το συμφέρον της αιτήσεως» λέγει το τροπάριο.
Προσπάθησε, εξ άλλου, να το διαδώσης και σε άλλους.
Προσπάθησε να συντελέσης και σύ, όσο μπορείς στη δόξα της Παναγίας με το να διαδοθή και γνωσθή «Ο Βίος Της»
Είναι ανάγκη σήμερα αδελφέ να το κάνουμε αυτό, διότι σήμερα υβρίζουν την Παναγία μας πάρα πολλοί άνθρωποι χυδαιότατα. Οι δυστυχείς Την βλασφημούν διότι δεν γνωρίζουν πραγματικά ποία είναι η Παναγία! Δώσε τους λοιπόν εσύ να διαβάσουν το βιβλίο αυτό και να είσαι βέβαιος ότι θα σταματήσουν να την υβρίζουν.
Εκτός όμως από τους δυστυχείς αυτούς υπάρχουν και άλλοι χειρότεροι εχθροί και υβρισταί Της. Είναι οι αντίχριστοι αιρετικοί, που Την πολεμούν με λύσσα και μανία.
Είναι οι Γιεχωβάδες, οι Προτεσταντες, οι Ευαγγελικοί και πλείστοι άλλοι. Σε δυόμιση χιλιάδες αιρέσεις ανήκουν αυτοί! Και τι βέβηλα και βλάσφημα λόγια λέγουν κατά της Παναγίας μας.
Ε λοιπόν! Εις το βιβλίον αυτό ανατρέπονται, με επιχειρήματα ατράνταχτα, όλες οι συκοφαντίες τους κατά της Αειπάρθενου Μαρίας. Δίδεται η πραγματική ερμηνεία σε κείνα τα δυσκολονόητα χωρία του Ευαγγγελίου, τα οποία παρερμηνεύουν οι αιρετικοί, για να στηρίξουν τις κακοδοξίες τους. Και γνωρίζει ο κάθε Χριστιανός ποια είναι η αλήθεια και πώς έχουν τα πράγματα.
Δεν βλέπετε σήμερα τους Ιεχωβάδες, την Εβραϊκή αυτή προπαγάνδα, πως γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι και τι βρισιές λέγουν για την Παναγία μας; Αυτοί μόλις πατήσουν μέσα στο σπίτι η πρώτη τους δουλειά είναι να πετάξουν τις Εικόνες της Παναγίας μας, να τις πατήσουν και να τις κάψουν.
Ε! λοιπόν Χριστιανέ μου, εμείς που αγαπάμε την Παναγία και έχουμε δη τόσα θαύματα από Αυτήν, θα καθίσουμε με σταυρωμένα τα χέρια; Θα τους αφήσουμε όλους αυτούς να υβρίζουν την Παναγία μας; Και πως τότε θα έχουμε πρόσωπο να ζητήσουμε την βοήθειά Της στα τόσα βάσανα που θα μας παρουσιάζονται. Πώς θα μας προστατεύσει την ώρα του θανάτου μας από τους πονηρούς δαίμονες; Πώς θα Της πούμε » και πάρεσο μοι αεί ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν με τω παρόντι βίω θερμή προστάτις και βοηθός, τας των εναντίων εφόδους αποτειχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσα με και εν τω καιρώ της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τας σκοτεινας όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρρω αυτής απελαύνουσα…»
Διέδωσε λοιπόν και σύ με όποιον τρόπο μπορείς και όσο πιο ευρύτερα δύνασαι, τον «Βίο Της Παναγίας.» Τότε οι άνθρωποι εκτός του ότι θα ωφεληθούν ανυπολόγιστα ψυχικά, θα μάθουν και θα μπορούν να αποστομώνουν και τους αιρετικούς.
Διαδίδοντας λοιπόν, τον » Βίο Της Παναγίας» θα έχεις και συ την βοήθεια και την προστασία Της, εν καιρώ ανάγκης, Αμήν.

Advertisements