Ο μαλάκας της εβδομάδας

Ατελείωτες απόπειρες διαγωνιζομένων για την απόκτηση του τίτλου του παγκόσμιου Μαλάκα. Όποιος πάρει εκατομμύρια προβολές στο YouTube, με την παρωδία του, θα αξίζει να γίνει αποδέκτης εφάμιλος του κύρους του Δαρβίνου. Προσπαθούμε, τουλάχιστον για την ώρα, να αναδείξουμε τον «μαλάκα της εβδομάδας», (δύσκολα μπορεί να ξεπεραστεί), τουλάχιστον επί του παρόντος. Η πρόκληση είναι: Βουτιά σε κάκτο με ελάχιστα ρούχα. Το αγόρι ανήκει στην ομάδα: «Τα παιδιά του Ποσειδώνα» της Αυστραλίας, κάτι παρόμοιο με τα είδωλα του Jackass.
Advertisements

Ο μαλάκας της εβδομάδας

Ατελείωτες απόπειρες διαγωνιζομένων για την απόκτηση του τίτλου του παγκόσμιου Μαλάκα. Όποιος πάρει εκατομμύρια προβολές στο YouTube, με την παρωδία του, θα αξίζει να γίνει αποδέκτης εφάμιλος του κύρους του Δαρβίνου. Προσπαθούμε, τουλάχιστον για την ώρα, να αναδείξουμε τον «μαλάκα της εβδομάδας», (δύσκολα μπορεί να ξεπεραστεί), τουλάχιστον επί του παρόντος. Η πρόκληση είναι: Βουτιά σε κάκτο με ελάχιστα ρούχα. Το αγόρι ανήκει στην ομάδα: «Τα παιδιά του Ποσειδώνα» της Αυστραλίας, κάτι παρόμοιο με τα είδωλα του Jackass.

Ο μαλάκας της εβδομάδας

Ατελείωτες απόπειρες διαγωνιζομένων για την απόκτηση του τίτλου του παγκόσμιου Μαλάκα. Όποιος πάρει εκατομμύρια προβολές στο YouTube, με την παρωδία του, θα αξίζει να γίνει αποδέκτης εφάμιλος του κύρους του Δαρβίνου. Προσπαθούμε, τουλάχιστον για την ώρα, να αναδείξουμε τον «μαλάκα της εβδομάδας», (δύσκολα μπορεί να ξεπεραστεί), τουλάχιστον επί του παρόντος. Η πρόκληση είναι: Βουτιά σε κάκτο με ελάχιστα ρούχα. Το αγόρι ανήκει στην ομάδα: «Τα παιδιά του Ποσειδώνα» της Αυστραλίας, κάτι παρόμοιο με τα είδωλα του Jackass.

Ο μαλάκας της εβδομάδας

Ατελείωτες απόπειρες διαγωνιζομένων για την απόκτηση του τίτλου του παγκόσμιου Μαλάκα. Όποιος πάρει εκατομμύρια προβολές στο YouTube, με την παρωδία του, θα αξίζει να γίνει αποδέκτης εφάμιλος του κύρους του Δαρβίνου. Προσπαθούμε, τουλάχιστον για την ώρα, να αναδείξουμε τον «μαλάκα της εβδομάδας», (δύσκολα μπορεί να ξεπεραστεί), τουλάχιστον επί του παρόντος. Η πρόκληση είναι: Βουτιά σε κάκτο με ελάχιστα ρούχα. Το αγόρι ανήκει στην ομάδα: «Τα παιδιά του Ποσειδώνα» της Αυστραλίας, κάτι παρόμοιο με τα είδωλα του Jackass.

Ο μαλάκας της εβδομάδας

Ατελείωτες απόπειρες διαγωνιζομένων για την απόκτηση του τίτλου του παγκόσμιου Μαλάκα. Όποιος πάρει εκατομμύρια προβολές στο YouTube, με την παρωδία του, θα αξίζει να γίνει αποδέκτης εφάμιλος του κύρους του Δαρβίνου. Προσπαθούμε, τουλάχιστον για την ώρα, να αναδείξουμε τον «μαλάκα της εβδομάδας», (δύσκολα μπορεί να ξεπεραστεί), τουλάχιστον επί του παρόντος. Η πρόκληση είναι: Βουτιά σε κάκτο με ελάχιστα ρούχα. Το αγόρι ανήκει στην ομάδα: «Τα παιδιά του Ποσειδώνα» της Αυστραλίας, κάτι παρόμοιο με τα είδωλα του Jackass.

Ο μαλάκας της εβδομάδας

Ατελείωτες απόπειρες διαγωνιζομένων για την απόκτηση του τίτλου του παγκόσμιου Μαλάκα. Όποιος πάρει εκατομμύρια προβολές στο YouTube, με την παρωδία του, θα αξίζει να γίνει αποδέκτης εφάμιλος του κύρους του Δαρβίνου. Προσπαθούμε, τουλάχιστον για την ώρα, να αναδείξουμε τον «μαλάκα της εβδομάδας», (δύσκολα μπορεί να ξεπεραστεί), τουλάχιστον επί του παρόντος. Η πρόκληση είναι: Βουτιά σε κάκτο με ελάχιστα ρούχα. Το αγόρι ανήκει στην ομάδα: «Τα παιδιά του Ποσειδώνα» της Αυστραλίας, κάτι παρόμοιο με τα είδωλα του Jackass.

Ο μαλάκας της εβδομάδας

Ατελείωτες απόπειρες διαγωνιζομένων για την απόκτηση του τίτλου του παγκόσμιου Μαλάκα. Όποιος πάρει εκατομμύρια προβολές στο YouTube, με την παρωδία του, θα αξίζει να γίνει αποδέκτης εφάμιλος του κύρους του Δαρβίνου. Προσπαθούμε, τουλάχιστον για την ώρα, να αναδείξουμε τον «μαλάκα της εβδομάδας», (δύσκολα μπορεί να ξεπεραστεί), τουλάχιστον επί του παρόντος. Η πρόκληση είναι: Βουτιά σε κάκτο με ελάχιστα ρούχα. Το αγόρι ανήκει στην ομάδα: «Τα παιδιά του Ποσειδώνα» της Αυστραλίας, κάτι παρόμοιο με τα είδωλα του Jackass.

Ο μαλάκας της εβδομάδος

Ατελείωτες απόπειρες διαγωνιζομένων για την απόκτηση του τίτλου του παγκόσμιου Μαλάκα. Όποιος πάρει εκατομμύρια προβολές στο YouTube, με την παρωδία του, θα αξίζει να γίνει αποδέκτης εφάμιλος του κύρους του Δαρβίνου. Προσπαθούμε, τουλάχιστον για την ώρα, να αναδείξουμε τον «μαλάκα της εβδομάδας», (δύσκολα μπορεί να ξεπεραστεί), τουλάχιστον επί του παρόντος. Η πρόκληση είναι: Βουτιά σε κάκτο με ελάχιστα ρούχα. Το αγόρι ανήκει στην ομάδα: «Τα παιδιά του Ποσειδώνα» της Αυστραλίας, κάτι παρόμοιο με τα είδωλα του Jackass

Ο μαλάκας της εβδομάδας

Ατελείωτες απόπειρες διαγωνιζομένων για την απόκτηση του τίτλου του παγκόσμιου Μαλάκα. Όποιος πάρει εκατομμύρια προβολές στο YouTube, με την παρωδία του, θα αξίζει να γίνει αποδέκτης εφάμιλος του κύρους του Δαρβίνου. Προσπαθούμε, τουλάχιστον για την ώρα, να αναδείξουμε τον «μαλάκα της εβδομάδας», (δύσκολα μπορεί να ξεπεραστεί), τουλάχιστον επί του παρόντος. Η πρόκληση είναι: Βουτιά σε κάκτο με ελάχιστα ρούχα. Το αγόρι ανήκει στην ομάδα: «Τα παιδιά του Ποσειδώνα» της Αυστραλίας, κάτι παρόμοιο με τα είδωλα του Jackass