Καινή Διαθήκη

Κατά Ματθαίον

 1. Η γενεαλογία του Ιησού Χριστού
 2. Η γέννηση του Ιησού Χριστού
 3. Η επίσκεψη των μάγων
 4. Η φυγή στην Αίγυπτο
 5. Η σφαγή των νηπίων
 6. Eπιστροφή από την Αίγυπτο
 7. Το κήρυγμα του Ιωάννη του Βαπτιστή
 8. Το βάπτισμα του Ιησού
 9. Oι πειρασμοί του Ιησού
 10. Η αρχή της διακονίας στη Γαλιλαία
 11. Το κάλεσμα των τεσσάρων ψαράδων
 12. Η περιοδεία στη Γαλιλαία
 13. Η επί του Όρους Ομιλία
 14. Οι Μακαρισμοί
 15. Το αλάτι και το φως
 16. Ο Νόμος
 17. Η οργή
 18. Η μοιχεία
 19. Το διαζύγιο
 20. Οι όρκοι
 21. Τα αντίποινα
 22. Αγάπη για τους εχθρούς
 23. Η ελεημοσύνη
 24. Η προσευχή
 25. Η νηστεία
 26. Θησαυρός στον ουρανό
 27. Το φως του σώματος
 28. Θεός και Μαμμωνάς
 29. Μέριμνες και άγχος
 30. Περί κατακρίσεως του πλησίον
 31. Ζητάτε, ερευνάτε, χτυπάτε τη θύρα
 32. Ο χρυσός κανόνας
 33. Η στενή πύλη
 34. Το δέντρο αναγνωρίζεται από τους καρπούς του
 35. «Ποτέ δε σας γνώρισα»
 36. Τα δύο θεμέλια
 37. Ο καθαρισμός του λεπρού
 38. Η θεραπεία του δούλου ενός εκατόνταρχου
 39. Θεραπεία πολλών ανθρώπων
 40. Προϋποθέσεις της μαθητείας
 41. Η κατάπαυση της τρικυμίας
 42. Η θεραπεία των δαιμονισμένων Γαδαρηνών
 43. Η θεραπεία ενός παράλυτου
 44. Η κλήση του Ματθαίου
 45. Το θέμα της νηστείας
 46. Η θυγατέρα του άρχοντα και η γυναίκα με την αιμορραγία
 47. Η θεραπεία των δύο τυφλών
 48. Η θεραπεία του κωφάλαλου
 49. Η ευσπλαχνία του Ιησού
 50. Οι δώδεκα απόστολοι
 51. Οδηγίες για την αποστολή
 52. Οι επερχόμενοι διωγμοί
 53. «Ποιον να φοβάστε»
 54. Να ομολογούμε το Χριστό στους ανθρώπους
 55. Όχι ειρήνη, αλλά μάχαιρα
 56. Ο μισθός
 57. Οι απεσταλμένοι του Ιωάννη του Βαπτιστή
 58. Αλίμονο στις αμετανόητες πόλεις
 59. «Ελάτε προς εμένα να βρείτε ανάπαυση»
 60. Η τήρηση του Σαββάτου
 61. Ο άνθρωπος με το ξερό χέρι
 62. Ο εκλεκτός δούλος
 63. Ο Ιησούς και ο Βεελζεβούλ
 64. Το δέντρο και οι καρποί του
 65. Ζητούν σημείο
 66. Η επιστροφή του ακάθαρτου πνεύματος
 67. Η μητέρα και οι αδελφοί του Ιησού
 68. Η παραβολή του σπορέα
 69. Ο σκοπός των παραβολών
 70. Η εξήγηση της παραβολής του σπορέα
 71. Η παραβολή των ζιζανίων
 72. Oι παραβολές του κόκκου του σιναπιού και του προζυμιού
 73. Η χρήση των παραβολών
 74. Η εξήγηση της παραβολής των ζιζανίων
 75. Ο θησαυρός, το μαργαριτάρι και το δίχτυ
 76. Παλιοί και νέοι θησαυροί
 77. Η απόρριψη του Ιησού στη Ναζαρέτ
 78. Ο θάνατος του Ιωάννη του Βαπτιστή
 79. Ο χορτασμός των πέντε χιλιάδων
 80. Ο Ιησούς περπατά στα νερά
 81. Η θεραπεία των ασθενών στη Γεννησαρέτ
 82. Η παράδοση των πρεσβυτέρων
 83. Η πίστη της Χαναναίας
 84. Ο Ιησούς θεραπεύει πολύ κόσμο
 85. Ο χορτασμός των τεσσάρων χιλιάδων
 86. Ζητούν σημείο
 87. Το προζύμι των Φαρισαίων και των Σαδουκκαίων
 88. Η διακήρυξη του Πέτρου για τον Ιησού
 89. Ο Ιησούς προλέγει το θάνατο και την ανάστασή του
 90. Η μεταμόρφωση του Ιησού
 91. Η θεραπεία του δαιμονισμένου παιδιού
 92. Ο Ιησούς προλέγει ξανά το θάνατο και την ανάστασή του
 93. Η πληρωμή του φόρου για το ναό
 94. Ο μεγαλύτερος στη βασιλεία των ουρανών
 95. Τα σκάνδαλα
 96. Η παραβολή του χαμένου προβάτου
 97. Ο αδελφός που αμαρτάνει
 98. Η παραβολή του δούλου που δε συγχωρούσε
 99. Περί διαζυγίου
 100. Ο Ιησούς ευλογεί τα μικρά παιδιά
 101. Ο πλούσιος νεαρός
 102. Η παραβολή των εργατών του αμπελώνα
 103. Τρίτη πρόρρηση του θανάτου και της ανάστασής του
 104. Το αίτημα της μητέρας των γιων του Ζεβεδαίου
 105. Η θεραπεία των δύο τυφλών
 106. Η θριαμβευτική είσοδος στην Ιερουσαλήμ
 107. Ο καθαρισμός του ναού
 108. Η άκαρπη συκιά
 109. Η εξουσία του Ιησού αμφισβητείται
 110. Η παραβολή των δύο γιων
 111. Η παραβολή του αμπελώνα και των γεωργών
 112. Η παραβολή των γάμων
 113. Η πληρωμή των φόρων στον Καίσαρα
 114. Το θέμα της ανάστασης
 115. Η μεγάλη εντολή
 116. Το θέμα αν ο Χριστός είναι γιος του Δαβίδ
 117. O Ιησούς κατακρίνει τους γραμματείς και τους Φαρισαίους
 118. Θρήνος για την Ιερουσαλήμ
 119. Προλέγεται η καταστροφή του ναού
 120. Αρχή ωδίνων
 121. Η μεγάλη θλίψη
 122. Ο ερχομός του Υιού του ανθρώπου
 123. Μάθημα από τη συκιά
 124. Άγνωστη η ημέρα και η ώρα
 125. Ο πιστός και ο κακός δούλος
 126. Η παραβολή των δέκα παρθένων
 127. Η παραβολή των ταλάντων
 128. Η κρίση των εθνών
 129. Συνωμοσία για να σκοτώσουν τον Ιησού
 130. Το μύρωμα στη Βηθανία
 131. Ο Ιούδας συμφωνεί να προδώσει τον Ιησού
 132. Το Πάσχα με τους μαθητές
 133. Η καθιέρωση της Θείας Ευχαριστίας
 134. Προλέγεται η άρνηση του Πέτρου
 135. Η προσευχή στη Γεθσημανή
 136. Η προδοσία και η σύλληψη του Ιησού
 137. Ο Ιησούς μπροστά στο μεγάλο συνέδριο
 138. Ο Πέτρος απαρνείται τον Ιησού
 139. Ο Ιησούς μπροστά στον Πιλάτο
 140. Ο θάνατος του Ιούδα
 141. Ο Ιησούς μπροστά στον Πιλάτο
 142. Ο Ιησούς καταδικάζεται σε θάνατο
 143. Οι στρατιώτες εμπαίζουν τον Ιησού
 144. Η σταύρωση του Ιησού
 145. Ο θάνατος του Ιησού
 146. Ο ενταφιασμός του Ιησού
 147. Η φρούρηση του τάφου
 148. Η ανάσταση του Ιησού
 149. Η αναφορά των φρουρών
 150. Η αποστολή των μαθητών

Κατά Μάρκον

 1. Το κήρυγμα του Ιωάννη του Βαπτιστή
 2. Η βάπτιση του Ιησού
 3. Οι πειρασμοί του Ιησού
 4. Η αρχή της διακονίας στη Γαλιλαία
 5. Το κάλεσμα των τεσσάρων ψαράδων
 6. Ο άνθρωπος με το ακάθαρτο πνεύμα
 7. Θεραπεία πολλών αρρώστων
 8. Ο Ιησούς περιοδεύει κηρύττοντας
 9. Ο καθαρισμός ενός λεπρού
 10. Η θεραπεία ενός παράλυτου
 11. Η κλήση του Λευί
 12. Το θέμα της νηστείας
 13. Η τήρηση του Σαββάτου
 14. Ο άνθρωπος με το ξερό χέρι
 15. Ένα μεγάλο πλήθος στην ακρογιαλιά
 16. Η εκλογή των δώδεκα μαθητών
 17. Ο Ιησούς και ο Βεελζεβούλ
 18. Η μητέρα και οι αδελφοί του Ιησού
 19. Η παραβολή του σπορέα
 20. Ο σκοπός των παραβολών
 21. Η εξήγηση της παραβολής του σπορέα
 22. Το φως κάτω από το μόδι
 23. Η παραβολή του σπόρου που αυξάνεται
 24. Η παραβολή του κόκκου του σιναπιού
 25. Ο τρόπος χρήσεως των παραβολών
 26. Η κατάπαυση της τρικυμίας
 27. Η θεραπεία του δαιμονισμένου Γερασηνού
 28. Η θυγατέρα του Ιάιρου και η γυναίκα με την αιμορραγία
 29. Η απόρριψη του Ιησού στη Ναζαρέτ
 30. Η αποστολή των δώδεκα
 31. Ο θάνατος του Ιωάννη του Βαπτιστή
 32. Ο χορτασμός των πέντε χιλιάδων
 33. Ο Ιησούς περπατά στο νερό
 34. Η θεραπεία των αρρώστων στη Γεννησαρέτ
 35. Η παράδοση των πατέρων
 36. Η πίστη της Συροφοινίκισσας
 37. Η θεραπεία του κωφάλαλου
 38. Ο χορτασμός των τεσσάρων χιλιάδων
 39. Ζητούν σημείο
 40. Το προζύμι των Φαρισαίων και του Ηρώδη
 41. Η θεραπεία του τυφλού στη Βηθσαϊδά
 42. Η διακήρυξη του Πέτρου για τον Ιησού
 43. Ο Ιησούς προλέγει το θάνατο και την ανάστασή του
 44. Η μεταμόρφωση του Ιησού
 45. Η θεραπεία του παιδιού με το ακάθαρτο πνεύμα
 46. Ο Ιησούς προλέγει ξανά το θάνατο και την ανάστασή του
 47. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος
 48. Όποιος δεν είναι εναντίον μας είναι με το μέρος μα
 49. Τα σκάνδαλα
 50. Περί διαζυγίου
 51. Ο Ιησούς ευλογεί τα μικρά παιδιά
 52. Ο πλούσιος
 53. Τρίτη πρόρρηση του θανάτου και της ανάστασής του
 54. Το αίτημα του Ιακώβου και του Ιωάννη
 55. Η θεραπεία του τυφλού Βαρτιμαίου
 56. Η θριαμβευτική είσοδος στην Ιερουσαλήμ
 57. Η άκαρπη συκιά
 58. Ο καθαρισμός του ναού
 59. Μάθημα από την ξεραμένη συκιά
 60. Η εξουσία του Ιησού αμφισβητείται
 61. Η παραβολή του αμπελώνα και των γεωργών
 62. Η πληρωμή των φόρων στον Καίσαρα
 63. Το θέμα της ανάστασης
 64. Η μεγαλύτερη εντολή
 65. Το θέμα αν ο Χριστός είναι γιος του Δαβίδ
 66. Ο Ιησούς κατακρίνει τους γραμματείς
 67. Το δίλεπτο της χήρας
 68. Προλέγεται η καταστροφή του ναού
 69. Αρχή ωδίνων
 70. Η μεγάλη θλίψη
 71. Ο ερχομός του Υιού του ανθρώπου
 72. Μάθημα από τη συκιά
 73. Άγνωστη η ημέρα και η ώρα
 74. Συνωμοσία για να σκοτώσουν τον Ιησού
 75. Το μύρωμα στη Βηθανία
 76. Ο Ιούδας συμφωνεί να προδώσει τον Ιησού
 77. Το Πάσχα με τους μαθητές
 78. Η καθιέρωση της Θείας Ευχαριστίας
 79. Προλέγεται η άρνηση του Πέτρου
 80. Η προσευχή στη Γεθσημανή
 81. Η προδοσία και η σύλληψη του Ιησού
 82. Ο νεαρός που διέφυγε
 83. Ο Ιησούς μπροστά στο μεγάλο συνέδριο
 84. Ο Πέτρος απαρνείται τον Ιησού
 85. Ο Ιησούς μπροστά στον Πιλάτο
 86. Ο Ιησούς καταδικάζεται σε θάνατο
 87. Οι στρατιώτες εμπαίζουν τον Ιησού
 88. Η σταύρωση του Ιησού
 89. Ο θάνατος του Ιησού
 90. Ο ενταφιασμός του Ιησού
 91. Η ανάσταση του Ιησού
 92. Η εμφάνιση του Ιησού στη Μαρία τη Μαγδαληνή
 93. Η εμφάνιση σε δύο μαθητές
 94. Η αποστολή των μαθητών
 95. Η ανάληψη του Ιησού

Κατά Λουκάν

 1. Αφιέρωση στο Θεόφιλο
 2. Προαγγελία της γέννησης του Ιωάννη του Βαπτιστή
 3. Ο ευαγγελισμός της παρθένου Μαρίας
 4. Η Μαρία επισκέπτεται την Ελισάβετ
 5. Ο ύμνος της Μαρίας
 6. Η γέννηση του Ιωάννη του Βαπτιστή
 7. Η προφητεία του Ζαχαρία
 8. Η γέννηση του Ιησού Χριστού
 9. Οι ποιμένες και οι άγγελοι
 10. Η παρουσίαση του Ιησού στο ναό
 11. Τα παιδικά χρόνια του Ιησού
 12. Ο Ιησούς δωδεκαετής στο ναό
 13. Το κήρυγμα του Ιωάννη του Βαπτιστή
 14. Η βάπτιση του Ιησού
 15. Η γενεαλογία του Ιησού Χριστού
 16. Οι πειρασμοί του Ιησού
 17. Η αρχή της διακονίας στη Γαλιλαία
 18. Η απόρριψη του Ιησού στη Ναζαρέτ
 19. Ο άνθρωπος με το ακάθαρτο πνεύμα
 20. Θεραπεία πολλών αρρώστων
 21. Ο Ιησούς περιοδεύει κηρύττοντας
 22. Το κάλεσμα των πρώτων μαθητών
 23. Ο καθαρισμός του λεπρού
 24. Η θεραπεία ενός παράλυτου
 25. Η κλήση του Λευί
 26. Το θέμα της νηστείας
 27. Η τήρηση του Σαββάτου
 28. Ο άνθρωπος με το ξερό χέρι
 29. Η εκλογή των δώδεκα
 30. Θεραπείες σ’ ένα μεγάλο πλήθος
 31. Μακαρισμοί και αλίμονο
 32. Αγάπη για τους εχθρούς
 33. Περί κατακρίσεως του πλησίον
 34. Το δέντρο γνωρίζεται από τους καρπούς του
 35. Τα δύο θεμέλια
 36. Η θεραπεία του δούλου ενός εκατόνταρχου
 37. Η ανάσταση του γιου της χήρας στη Ναΐν
 38. Οι απεσταλμένοι του Ιωάννη του Βαπτιστή
 39. Ο Ιησούς συγχωρεί μια αμαρτωλή γυναίκα
 40. Οι γυναίκες που συνόδευαν τον Ιησού
 41. Η παραβολή του σπορέα
 42. Ο σκοπός των παραβολών
 43. Η εξήγηση της παραβολής του σπορέα
 44. Το φως κάτω από το σκεύος
 45. Η μητέρα και οι αδελφοί του Ιησού
 46. Η κατάπαυση της τρικυμίας
 47. Η θεραπεία του δαιμονισμένου Γερασηνού
 48. Η θυγατέρα του Ιάιρου και η γυναίκα με την αιμορραγία
 49. Η αποστολή των δώδεκα
 50. Η απορία του Ηρώδη
 51. Ο χορτασμός των πέντε χιλιάδων
 52. Η διακήρυξη του Πέτρου για τον Ιησού
 53. Ο Ιησούς προλέγει το θάνατο και την ανάστασή του
 54. Η μεταμόρφωση του Ιησού
 55. Η θεραπεία του παιδιού με το ακάθαρτο πνεύμα
 56. Ο Ιησούς προλέγει ξανά το θάνατο και την ανάστασή του
 57. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος
 58. «Όποιος δεν είναι εναντίον σας είναι με το μέρος σας»
 59. Οι αφιλόξενοι Σαμαρείτες
 60. Προϋποθέσεις της μαθητείας
 61. Η αποστολή των εβδομήντα δύο
 62. Αλίμονο στις αμετανόητες πόλεις
 63. Η επιστροφή των εβδομήντα δύο
 64. Η αγαλλίαση του Ιησού
 65. Ο καλός Σαμαρείτης
 66. Επίσκεψη στην οικία της Μάρθας και της Μαρίας
 67. Διδασκαλία για την προσευχή
 68. Ο Ιησούς και ο Βεελζεβούλ
 69. Η επιστροφή του ακάθαρτου πνεύματος
 70. Η αληθινή μακαριότητα
 71. Ζητούν σημείο
 72. Το φως του σώματος
 73. Ο Ιησούς κατακρίνει τους Φαρισαίους και τους νομικούς
 74. Προειδοποίηση εναντίον της υποκρισίας
 75. «Ποιον να φοβάστε»
 76. Να ομολογούμε το Χριστό στους ανθρώπους
 77. Η παραβολή του άφρονα πλουσίου
 78. Μέριμνες και άγχος
 79. Άγρυπνοι υπηρέτες
 80. Η φωτιά του Ιησού Χριστού
 81. Τα σημεία των καιρών
 82. Συμβιβασμός με τον αντίδικο
 83. Μετανοείτε ή θα χαθείτε
 84. Η παραβολή της άκαρπης συκιάς
 85. Η θεραπεία της συγκύπτουσας γυναίκας
 86. Οι παραβολές του κόκκου του σιναπιού και του προζυμιού
 87. Η στενή θύρα
 88. Θρήνος για την Ιερουσαλήμ
 89. Η θεραπεία του υδρωπικού
 90. Μαθήματα στον οικοδεσπότη και στους καλεσμένους
 91. Η παραβολή του μεγάλου δείπνου
 92. Το κόστος της μαθητείας
 93. Άνοστο αλάτι
 94. Η παραβολή του χαμένου προβάτου
 95. Η παραβολή της χαμένης δραχμής
 96. Η παραβολή του άσωτου γιου
 97. Η παραβολή του άδικου οικονόμου
 98. Ο νόμος και η βασιλεία του Θεού
 99. Ο πλούσιος και ο φτωχός Λάζαρος
 100. Λόγοι του Ιησού
 101. Ο καθαρισμός των δέκα λεπρών
 102. Ο ερχομός της Βασιλείας του Θεού
 103. Η παραβολή της χήρας και του άδικου κριτή
 104. Η παραβολή του τελώνη και του Φαρισαίου
 105. Ο Ιησούς ευλογεί τα μικρά παιδιά
 106. Ο πλούσιος άρχοντας
 107. Τρίτη πρόρρηση ταυ θανάτου και της ανάστασής του
 108. Η θεραπεία του τυφλού ζητιάνου
 109. Ο Ιησούς και ο Ζακχαίος
 110. Η παραβολή των δέκα μνων
 111. Η θριαμβευτική είσοδος στην Ιερουσαλήμ
 112. Ο καθαρισμός του ναού
 113. Η εξουσία του Ιησού αμφισβητείται
 114. Η παραβολή του αμπελώνα και των γεωργών
 115. Η πληρωμή των φόρων στον Καίσαρα
 116. Το θέμα της ανάστασης
 117. Το θέμα αν ο Χριστός είναι γιος του Δαβίδ
 118. Ο Ιησούς κατακρίνει τους γραμματείς
 119. Το δίλεπτο της χήρας
 120. Προλέγεται η καταστροφή του ναού
 121. Σημάδια τελικής κρίσης και διωγμοί
 122. Προλέγεται η καταστροφή της Ιερουσαλήμ
 123. Ο ερχομός του Υιού του ανθρώπου
 124. Μάθημα από τη συκιά
 125. Ανάγκη επαγρύπνησης
 126. Η προδοσία του Ιούδα
 127. Το Πάσχα με τους μαθητές
 128. Η καθιέρωση της Θείας Ευχαριστίας
 129. Η φιλονικία για το ποιος είναι ο μεγαλύτερος
 130. Προλέγεται η άρνηση του Πέτρου
 131. Πορτοφόλι, σακίδιο και μάχαιρα
 132. Η προσευχή στο Όρος των Ελαιών
 133. Η προδοσία και η σύλληψη του Ιησού
 134. Ο Πέτρος απαρνείται τον Ιησού
 135. Εμπαίζουν και δέρνουν τον Ιησού
 136. Ο Ιησούς μπροστά στο μεγάλο συνέδριο
 137. Ο Ιησούς μπροστά στον Πιλάτο
 138. Ο Ιησούς μπροστά στον Ηρώδη
 139. Ο Ιησούς καταδικάζεται σε θάνατο
 140. Η σταύρωση του Ιησού
 141. Ο θάνατος του Ιησού
 142. Ο ενταφιασμός του Ιησού
 143. Η ανάσταση του Ιησού
 144. Η πορεία προς τους Εμμαούς
 145. Ο Ιησούς εμφανίζεται στους μαθητές
 146. Η ανάληψη του Ιησού

Κατά Ιωάννην

 1. Προΰπαρξη του Ιησού Χριστού
 2. Η μαρτυρία του Ιωάννη του Βαπτιστή
 3. Ο Αμνός του Θεού
 4. Οι πρώτοι μαθητές
 5. Ο Ιησούς καλεί το Φίλιππο και το Ναθαναήλ
 6. Ο γάμος στην Κανά
 7. Ο καθαρισμός του ναού
 8. Ο Ιησούς γνωρίζει κάθε άνθρωπο
 9. Ο Ιησούς και ο Νικόδημος
 10. Ο Ιησούς και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής
 11. Εκείνος που έρχεται από τον ουρανό
 12. Ο Ιησούς και η Σαμαρείτισσα
 13. Η θεραπεία του γιου ενός αξιωματούχου του βασιλιά
 14. Η θεραπεία του παράλυτου στη Βηθεσδά
 15. Η εξουσία του Υιού
 16. Μαρτυρίες για τον Ιησού
 17. Ο χορτασμός των πέντε χιλιάδων
 18. Ο Ιησούς βαδίζει πάνω στη λίμνη
 19. Ο Ιησούς είναι ο Άρτος της Ζωής
 20. Λόγια αιώνιας ζωής
 21. Η απιστία των αδελφών του Ιησού
 22. Ο Ιησούς έρχεται στην εορτή της Σκηνοπηγίας
 23. Είναι αυτός ο Χριστός;
 24. Στέλνουν για να συλλάβουν τον Ιησού
 25. Ποταμοί ζωντανού νερού
 26. Σχίσμα ανάμεσα στο λαό
 27. Η απιστία των αρχόντων
 28. Η μοιχαλίδα γυναίκα
 29. Ο Ιησούς είναι το φως του κόσμου
 30. «Όπου εγώ πηγαίνω, εσείς δε δύναστε να έρθετε»
 31. «Η αλήθεια θα σας ελευθερώσει»
 32. «Πατέρας σας είναι ο Διάβολος»
 33. «Πριν γεννηθεί ο Αβραάμ Εγώ Είμαι»
 34. Η θεραπεία του εκ γενετής τυφλού
 35. Οι Φαρισαίοι ανακρίνουν τον θεραπευμένο
 36. Η πνευματική τυφλότητα
 37. Ο ποιμένας και η αυλή των προβάτων
 38. Ο Ιησούς είναι η θύρα
 39. Ο Ιησούς είναι ο καλός ποιμένας
 40. Ο Ιησούς απορρίπτεται από τους Ιουδαίους
 41. Ο θάνατος του Λαζάρου
 42. Ο Ιησούς είναι η Ανάσταση και η Ζωή
 43. Ο Ιησούς δακρύζει
 44. Η ανάσταση του Λαζάρου
 45. Η συνωμοσία για να σκοτώσουν τον Ιησού
 46. Το μύρωμα στη Βηθανία από τη Μαρία
 47. Η συνωμοσία για να σκοτώσουν και το Λάζαρο
 48. Η θριαμβευτική είσοδος στην Ιερουσαλήμ
 49. Έλληνες Ιουδαίοι ζητούν να δουν τον Ιησού
 50. Ο Υιός του ανθρώπου πρέπει να υψωθεί
 51. Η απιστία των Ιουδαίων
 52. Ο λόγος του Ιησού θα κρίνει τους ανθρώπους
 53. Ο Ιησούς πλένει τα πόδια των μαθητών
 54. Ο Ιησούς προλέγει ότι θα προδοθεί
 55. Η νέα εντολή
 56. Προλέγεται η άρνηση του Πέτρου
 57. O Ιησούς είναι ο δρόμος προς τον Πατέρα
 58. Η υπόσχεση της αποστολής του Πνεύματος
 59. Ο Ιησούς είναι η άμπελος η αληθινή
 60. Το μίσος του κόσμου
 61. Το έργο του Πνεύματος
 62. «Η λύπη σας θα γίνει χαρά»
 63. «Εγώ έχω νικήσει τον κόσμο»
 64. Η Αρχιερατική προσευχή του Ιησού
 65. Η προδοσία και η σύλληψη του Ιησού
 66. Ο Ιησούς οδηγείται στον Άννα
 67. Ο Πέτρος απαρνείται το Χριστό
 68. Ο Άννας ανακρίνει τον Ιησού
 69. Ο Πέτρος αρνείται πάλι τον Ιησού
 70. Ο Ιησούς μπροστά στον Πιλάτο
 71. Ο Ιησούς καταδικάζεται σε θάνατο
 72. Ο Πιλάτος ενδίδει εις τους Ιουδαίους
 73. Η σταύρωση του Ιησού
 74. Ο θάνατος του Ιησού
 75. Ένας στρατιώτης λογχίζει την πλευρά του Ιησού
 76. Η ταφή του Ιησού
 77. Η ανάσταση του Ιησού
 78. Η εμφάνιση του Ιησού στη Μαρία τη Μαγδαληνή
 79. Η εμφάνιση του Ιησού στους μαθητές
 80. Ο Ιησούς και ο Θωμάς
 81. Ο σκοπός της γραφής του Ευαγγελίου
 82. Η εμφάνιση του Ιησού σε εφτά μαθητές
 83. Ο Ιησούς και ο Πέτρος
 84. Ο Ιησούς και ο αγαπημένος του μαθητής

Πράξεις των Αποστόλων

 1. Η υπόσχεση του Αγίου Πνεύματος
 2. Η ανάληψη του Ιησού
 3. Η εκλογή του διαδόχου του Ιούδα
 4. Ο ερχομός του Αγίου Πνεύματος
 5. Το κήρυγμα του Πέτρου κατά την Πεντηκοστή
 6. Η ζωή στην πρώτη εκκλησία
 7. Η θεραπεία του χωλού ζητιάνου
 8. Το κήρυγμα του Πέτρου στη στοά του Σολομώντα
 9. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης στο συνέδριο
 10. Προσευχή για παρρησία
 11. Η κοινοκτημοσύνη των πρώτων χριστιανών
 12. Ο Ανανίας και η Σαπφείρα
 13. Σημεία και τέρατα
 14. Ο διωγμός των αποστόλων
 15. Η εκλογή των εφτά διακόνων
 16. Η σύλληψη του Στεφάνου
 17. Το κήρυγμα του Στεφάνου
 18. Ο λιθοβολισμός του Στεφάνου
 19. Ο Παύλος καταδιώκει την εκκλησία
 20. Το ευαγγέλιο κηρύττεται στη Σαμάρεια
 21. Ο Φίλιππος και ο ευνούχος Αιθίοπας
 22. Η μεταστροφή του Παύλου στο Χριστό
 23. Ο Σαύλος κηρύττει στη Δαμασκό
 24. Ο Σαύλος ξεφεύγει από τους Ιουδαίους
 25. Ο Σαύλος στην Ιερουσαλήμ
 26. Η θεραπεία του Αινέα
 27. Η ανάσταση της Δορκάδας
 28. Ο Πέτρος και ο Κορνήλιος
 29. Το κήρυγμα του Πέτρου στην οικία του Κορνήλιου
 30. Η έκχυση του Αγίου Πνεύματος στους εθνικούς
 31. Η αναφορά του Πέτρου στην εκκλησία της Ιερουσαλήμ
 32. Η εκκλησία της Αντιόχειας
 33. Ο θάνατος του Ιακώβου και η φυλάκιση του Πέτρου
 34. Ο Πέτρος ελευθερώνεται από τη φυλακή
 35. Ο θάνατος του Ηρώδη
 36. Η αποστολή του Βαρνάβα και του Σαύλου
 37. Οι απόστολοι κηρύττουν στην Κύπρο
 38. Στην Αντιόχεια της Πισιδίας
 39. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας στο Ικόνιο
 40. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας στα Λύστρα
 41. Επιστροφή στην Αντιόχεια της Συρίας
 42. Η Σύνοδος στην Ιερουσαλήμ
 43. Η απόφαση και η επιστολή της Συνόδου
 44. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας χωρίζονται
 45. Ο Τιμόθεος ακολουθεί τον Παύλο και το Σίλα
 46. Το όραμα του Παύλου και η μετάβαση στη Μακεδονία
 47. Ο ερχομός στους Φιλίππους και η Λυδία
 48. Ο Παύλος και ο Σίλας φυλακίζονται
 49. Η αναστάτωση στη Θεσσαλονίκη
 50. Οι απόστολοι στη Βέροια
 51. Ο Παύλος στην Αθήνα
 52. Ο Παύλος στην Κόρινθο
 53. Ο Παύλος επιστρέφει την Αντιόχεια
 54. Ο Απολλώς κηρύττει στην Έφεσο
 55. Ο Παύλος στην Έφεσο
 56. Οι γιοι του Σκευά
 57. Η αναταραχή στην Έφεσο
 58. Το ταξίδι του Παύλου στη Μακεδονία και στην Ελλάδα
 59. Αποχαιρετιστήρια επίσκεψη του Παύλου στην Τρωάδα
 60. Το ταξίδι από την Τρωάδα στη Μίλητο
 61. Η ομιλία του Παύλου στους πρεσβυτέρους της Εφέσου
 62. Το ταξίδι του Παύλου στην Ιερουσαλήμ
 63. Ο Παύλος επισκέπτεται τον Ιάκωβο
 64. Η σύλληψη του Παύλου στο ναό
 65. Η απολογία του Παύλου
 66. Ομιλία του Παύλου προς τους Ιουδαίους
 67. Ο Παύλος μιλά για την μεταστροφή του στο Χριστό
 68. Ο Παύλος στέλνεται προς τους εθνικούς
 69. Ο Παύλος επικαλείται τη ρωμαϊκή του υπηκοότητα
 70. Ο Παύλος μπροστά στο συνέδριο
 71. Ο Παύλος μπροστά στο συνέδριο
 72. Συνωμοσία ενάντια στη ζωή του Παύλου
 73. Ο Παύλος μεταφέρεται στο Φήλικα
 74. Η κατηγορία κατά του Παύλου
 75. Ο Παύλος υπερασπίζεται τον εαυτό του
 76. Ο Παύλος κρατείται σε επιτήρηση
 77. Ο Παύλος επικαλείται τον Καίσαρα
 78. Ο Παύλος μπροστά στον Αγρίππα
 79. Ο Παύλος απολογείται μπροστά στον Αγρίππα
 80. Ο Παύλος μιλά για τη μεταστροφή του στο Χριστό
 81. Η μαρτυρία του Παύλου σε Ιουδαίους και εθνικούς
 82. Ο Παύλος κάνει έκκληση στον Αγρίππα να πιστέψει
 83. Το ταξίδι του Παύλου προς τη Ρώμη
 84. Η τρικυμία
 85. Το ναυάγιο
 86. Ο Παύλος στη Μελίτη
 87. Ο Παύλος φτάνει στη Ρώμη
 88. Ο Παύλος κηρύττει στη Ρώμη

Προς Ρωμαίους Επιστολή

 1. Χαιρετισμός
 2. Η επιθυμία του Παύλου να επισκεφτεί τη Ρώμη
 3. Η δύναμη του Ευαγγελίου
 4. Η αμαρτία της ανθρωπότητας
 5. Η δίκαιη κρίση του Θεού
 6. Οι Ιουδαίοι και ο Νόμος
 7. Απάντηση σε αντιρρήσεις
 8. Δεν υπάρχει κανένας δίκαιος
 9. Δικαιοσύνη με την πίστη
 10. Το παράδειγμα του Αβραάμ
 11. Η επαγγελία πραγματοποιείται με την πίστη
 12. Τα αποτελέσματα της δικαίωσης
 13. Ο Αδάμ και ο Χριστός
 14. Θάνατος και ανάσταση μαζί με το Χριστό
 15. Δούλοι της δικαιοσύνης
 16. Παρομοίωση από το γάμο
 17. Το πρόβλημα της αμαρτίας που κατοικεί μέσα μας
 18. Η ζωή του Πνεύματος
 19. Η μελλοντική δόξα
 20. Η αγάπη του Θεού
 21. Η εκλογή του λαού Ισραήλ από το Θεό
 22. Η οργή και το έλεος του Θεού
 23. Ο Ισραήλ και το Ευαγγέλιο
 24. Σωτηρία για όλους όσοι πιστεύουν
 25. Το υπόλειμμα του Ισραήλ
 26. Η σωτηρία των εθνών
 27. Η αποκατάσταση του λαού Ισραήλ
 28. Η νέα ζωή στο Χριστό
 29. Κανόνες χριστιανικής ζωής
 30. Υποταγή στους κυβερνήτες
 31. Η αδελφική αγάπη
 32. Η Ημέρα του Χριστού πλησιάζει
 33. Μην κρίνετε τον αδελφό σας
 34. Μη βάζετε πρόσκομμα στον αδελφό σας
 35. Να αρέσετε στον πλησίον σας
 36. Το Ευαγγέλιο είναι και για τους Ιουδαίους και για τους εθνικούς
 37. Η αποστολική εξουσία του Παύλου
 38. Το σχέδιο τον Παύλου να επισκεφτεί τη Ρώμη
 39. Προσωπικοί χαιρετισμοί
 40. Δοξολογία

Προς Κορινθίους Επιστολή Α’

 1. Χαιρετισμός και ευχαριστία
 2. Σχίσματα στην εκκλησία
 3. Ο Χριστός είναι η δύναμη και η σοφία του Θεού
 4. Κήρυγμα του σταυρωμένου Ιησού
 5. Οι αποκαλύψεις του Αγίου Πνεύματος
 6. Συνεργάτες του Θεού
 7. Η διακονία των αποστόλων
 8. Κατάκριση της ανηθικότητας
 9. Δίκες μεταξύ πιστών
 10. Δοξάστε το Θεό με το σώμα σας
 11. Προβλήματα που αφορούν το γάμο
 12. Να μένουμε στην κατάσταση που μας κάλεσε ο θεός
 13. Άγαμοι και χήρες
 14. Σχετικά με τα ειδωλόθυτα
 15. Τα δικαιώματα του αποστόλου
 16. Προειδοποίηση κατά της ειδωλολατρίας
 17. Τα πάντα να κάνετε για τη δόξα του Θεού
 18. Σχετικά με το κάλυμμα των γυναικών στη λατρεία
 19. Παρεκτροπές κατά το Δείπνο του Κυρίου
 20. Η καθιέρωση του Δείπνου του Κυρίου
 21. Ανάξια συμμετοχή στο Δείπνο του Κυρίου
 22. Σχετικά με τα πνευματικά
 23. Ένα σώμα με πολλά μέλη
 24. Η αγάπη
 25. Γλώσσες και προφητεία
 26. Όλα να γίνονται με τάξη
 27. Η ανάσταση του Χριστού
 28. Η ανάσταση από τους νεκρούς
 29. Η ανάσταση του σώματος
 30. Η συνεισφορά για τους αγίους
 31. Σχέδια για καινούργια ταξίδια
 32. Τελικές προτροπές και χαιρετισμοί

Προς Κορινθίους Επιστολή Β’

 1. Χαιρετισμός
 2. Ευχαριστία μετά τη θλίψη
 3. Η αναβολή της επίσκεψης του Παύλου
 4. Συγχώρεση στον αμαρτωλό
 5. Ανησυχία του Παύλου στην Τρωάδα
 6. Διάκονοι της καινής διαθήκης
 7. Το κήρυγμα του ευαγγελίου
 8. Θησαυρός σε πήλινα σκεύη
 9. Ζούμε με την πίστη
 10. Η διακονία της συμφιλίωσης
 11. Ο ναός του ζωντανού Θεού
 12. Η χαρά του Παύλου για τη μετάνοια της εκκλησίας
 13. Συνεισφορά για την εκκλησία της Ιερουσαλήμ
 14. Ο Τίτος και οι σύντροφοί του
 15. Η συνεισφορά για τους αγίους
 16. Ο Παύλος υπερασπίζει την αποστολική εξουσία του
 17. Ο Παύλος και οι ψευδαπόστολοι
 18. Σύγκριση και ταλαιπωρίες του Παύλου
 19. Οράματα και αποκαλύψεις
 20. Η φροντίδα του Παύλου για τους Κορινθίους
 21. Τελικές προειδοποιήσεις και χαιρετισμοί

Προς Γαλάτας Επιστολή

 1. Χαιρετισμοί
 2. Δεν υπάρχει παρά μόνο ένα ευαγγέλιο
 3. Πώς ο Παύλος έγινε απόστολος
 4. Οι άλλοι απόστολοι παραδέχονται τον Παύλο
 5. Ο Παύλος επιπλήττει τον Πέτρο στην Αντιόχεια
 6. Οι Ιουδαίοι και οι εθνικοί σώζονται με την πίστη
 7. Νόμος ή πίστη;
 8. Ο νόμος και η επαγγελία
 9. Δούλοι και γιοι
 10. Η ανησυχία του Παύλου για τους Γαλάτες
 11. Η αλληγορία της Άγαρ και της Σάρρας
 12. Η χριστιανική ελευθερία
 13. Τα έργα της σάρκας και ο καρπός του Πνεύματος
 14. Να βαστάζουμε τα βάρη ο ένας του άλλου
 15. Επίλογος και τελική ευλογία

Προς Εφεσίους Επιστολή

 1. Χαιρετισμός
 2. Δοξολογία
 3. Προσευχή
 4. Από το θάνατο στη ζωή
 5. Ενότητα στο Χριστό
 6. Η διακονία του Παύλου στους εθνικούς
 7. Η αγάπη του Χριστού
 8. Η ενότητα του Σώματος του Χριστού
 9. Η παλιά και η νέα ζωή
 10. Κανόνες για τη νέα ζωή
 11. Συμπεριφέρεστε ως τέκνα φωτός
 12. Οι σύζυγοι
 13. Παιδιά και γονείς
 14. Δούλοι και κύριοι
 15. Η πανοπλία του χριστιανού
 16. Τελικοί χαιρετισμοί

Προς Φιλιππησίους Επιστολή

 1. Χαιρετισμοί
 2. Ευχαριστία και προσευχή
 3. «Για μένα το να ζω είναι Χριστός»
 4. Η χριστιανική ταπεινοφροσύνη
 5. Να φωτίζετε σαν αστέρες στον κόσμο
 6. Ο Τιμόθεος και ο Επαφρόδιτος
 7. Η αληθινή περιτομή
 8. Τρέχουμε για να καταχτήσουμε το βραβείο
 9. Προτροπές
 10. Ευγνωμοσύνη για την προσφορά των Φιλιππησίων
 11. Τελικοί χαιρετισμοί

Προς Κολοσσαείς Επιστολή

 1. Χαιρετισμός
 2. Ευχαριστία
 3. Το πρόσωπο και το έργο του Χριστού
 4. Η διακονία του Παύλου στην εκκλησία
 5. Πληρότητα ζωής με το Χριστό
 6. Η νέα ζωή στο Χριστό
 7. Κοινωνικά καθήκοντα της νέας ζωής
 8. Προτροπές
 9. Τελικοί Χαιρετισμοί

Προς Θεσσαλονικείς Επιστολή Α’

 1. Χαιρετισμός
 2. Ευχαριστία για τους Θεσσαλονικείς
 3. Η διακονία του Παύλου στη Θεσσαλονίκη
 4. Η επιθυμία του Παύλου να επισκεφτεί πάλι την εκκλησία
 5. Η αποστολή του Τιμόθεου
 6. Ζωή που να ευχαριστεί το Θεό
 7. Ο ερχομός του Κυρίου
 8. Η έλευσης του Κυρίου και η ανάγκη εγρηγόρσεως
 9. Τελικές προτροπές και χαιρετισμοί

Προς Θεσσαλονικείς Επιστολή Β’

 1. Χαιρετισμοί
 2. Η κρίση κατά τον ερχομό του Κυρίου
 3. Ο άνθρωπος της ανομίας
 4. Εκλεγμένοι για σωτηρία
 5. «Προσεύχεστε για μας»
 6. Προειδοποίηση στους οκνηρούς
 7. Ευλογία

Προς Τιμόθεον Επιστολή Α’

 1. Χαιρετισμός
 2. Προειδοποίηση κατά των ψευδοδιδασκάλων
 3. Ευχαριστία για το έλεος του Θεού
 4. Οδηγίες σχετικά με την προσευχή
 5. Προσόντα που απαιτούνται για τους επισκόπους
 6. Προσόντα που απαιτούνται για τους διακόνους
 7. Το μυστήριο της ευσέβειάς μας
 8. Πρόβλεψη της αποστασίας
 9. Ο καλός διάκονος του Χριστού
 10. Καθήκοντα προς τους άλλους
 11. Οι δούλοι
 12. Οι ψευδοδιδάσκαλοι και ο πραγματικός πλούτος
 13. Ο καλός αγώνας της πίστης

Προς Τιμόθεον Επιστολή Β’

 1. Χαιρετισμός
 2. Αφοσίωση στο Ευαγγέλιο
 3. Ο καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού
 4. Ο δόκιμος εργάτης του Θεού
 5. Οι άνθρωποι των έσχατων ημερών
 6. Τελευταίες προτροπές
 7. Προσωπικές οδηγίες
 8. Τελικοί χαιρετισμοί

Προς Τίτον Επιστολή

 1. Χαιρετισμός
 2. Το έργο του Τίτου στην Κρήτη
 3. Το κήρυγμα της υγιούς διδασκαλίας
 4. Κοινωνική συμπεριφορά
 5. Τα καλά έργα και η αντιμετώπιση των αιρετικών
 6. Προσωπικές οδηγίες και χαιρετισμοί

Προς Φιλήμονα Επιστολή

 1. Χαιρετισμός
 2. Η αγάπη και η πίστη του Φιλήμονα
 3. Ο Παύλος παρακαλεί για τον Ονήσιμο
 4. Τελικοί Χαιρετισμοί

Προς Εβραίους Επιστολή

 1. Ο Θεός μίλησε μέσω του Υιού του
 2. Ο Υιός είναι ανώτερος από τους αγγέλους
 3. Η μεγάλη σωτηρία
 4. Ο αρχηγός της σωτηρίας μας
 5. Ο Ιησούς ανώτερος του Μωυσή
 6. Ανάπαυση Σαββάτου για το λαό του Θεού
 7. Ο Ιησούς είναι ο μέγας Αρχιερέας
 8. Προειδοποίηση κατά της αποστασίας
 9. Η βέβαιη υπόσχεση του Θεού
 10. Η ιεροσύνη κατά την τάξη Μελχισεδέκ
 11. Αρχιερέας νέας και καλύτερης διαθήκης
 12. Η γήινη και η ουράνια Σκηνή του Μαρτυρίου
 13. Η αμαρτία εκτοπίζεται με τη θυσία του Χριστού
 14. Η θυσία του Χριστού παραμέρισε τις Μωσαϊκές θυσίες
 15. Προτροπή και προειδοποίηση
 16. Άνθρωποι πίστης
 17. Η παιδεία του Κυρίου
 18. Προειδοποίηση για να μη στερηθούμε τη χάρη του Θεού
 19. Υπηρεσία ευάρεστη στο Θεό
 20. Ευλογία και τελικοί χαιρετισμοί

Ιακώβου Επιστολή

 1. Χαιρετισμός
 2. Σοφία και πίστη
 3. Ο ταπεινός και ο πλούσιος
 4. Δοκιμή και πειρασμός
 5. Ο ακροατής και ο εκτελεστής του Λόγου
 6. Προειδοποίηση κατά της προσωποληψίας
 7. Πίστη και έργα
 8. Η γλώσσα
 9. Ουράνια και γήινη σοφία
 10. Η φιλία του κόσμου
 11. Κακολογία και κρίση του αδελφού
 12. Προειδοποίηση ενάντια στην καύχηση
 13. Προειδοποίηση στους πλούσιους
 14. Μακροθυμία και προσευχή

Πέτρου Επιστολή Α’

 1. Χαιρετισμός
 2. Ζωντανή ελπίδα
 3. Κάλεσμα σε άγια ζωή
 4. Ο ζωντανός λίθος και το βασιλικό ιεράτευμα
 5. Να ζείτε ως δούλοι του Θεού
 6. Το υπόδειγμα του πάθους του Χριστού
 7. Οι σύζυγοι
 8. Κακοπάθεια για τη δικαιοσύνη
 9. Καλοί διαχειριστές της χάρης του Θεού
 10. Ας υποφέρουμε ως Χριστιανοί
 11. Προτροπές στο ποίμνιο του Θεού
 12. Τελικοί χαιρετισμοί

Πέτρου Επιστολή Β’

 1. Χαιρετισμός
 2. Η χριστιανική κλήση και εκλογή
 3. Η δόξα του Χριστού και ο προφητικός Λόγος
 4. Ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδάσκαλοι
 5. Η υπόσχεση της παρουσίας του Κυρίου

Ιωάννου Επιστολή Α’

 1. Ο Λόγος της ζωής
 2. Ο Θεός είναι φως
 3. Ο Χριστός είναι Παράκλητος
 4. Η καινούργια εντολή
 5. Ο Αντίχριστος και το χρίσμα του Χριστού
 6. Τέκνα Θεού είμαστε
 7. Αδελφική αγάπη και εμπιστοσύνη στο Θεό
 8. Η δοκιμή των πνευμάτων
 9. Ο Θεός είναι αγάπη
 10. Η πίστη νικά τον κόσμο
 11. Η μαρτυρία για τον Υιό
 12. Η βεβαιότητα για την αιώνια ζωή

Ιωάννου Επιστολή Β’

 1. Χαιρετισμός
 2. Αλήθεια και αγάπη
 3. Τελικοί Χαιρετισμοί

Ιωάννου Επιστολή Γ’

 1. Χαιρετισμός
 2. Συνεργασία και φιλαρχία
 3. Τελικοί χαιρετισμοί

Ιούδα Επιστολή

 1. Χαιρετισμός
 2. Η καταδίκη των ψευδοδιδασκάλων
 3. Προειδοποιήσεις και προτροπές
 4. Ευλογία

Αποκάλυψις Ιωάννου

 1. Εισαγωγή και χαιρετισμός
 2. Όραμα του Χριστού
 3. Επιστολή στην εκκλησία της Εφέσου
 4. Επιστολή στην εκκλησία της Σμύρνης
 5. Επιστολή στην εκκλησία της Περγάμου
 6. Επιστολή στην εκκλησία των Θυατείρων
 7. Επιστολή στην εκκλησία των Σάρδεων
 8. Επιστολή στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας
 9. Επιστολή στην εκκλησία της Λαοδίκειας
 10. Η ουράνια λατρεία
 11. Το βιβλίο και το Αρνίο
 12. Οι εφτά σφραγίδες
 13. Οι 144.000 Ισραηλίτες
 14. Οι αμέτρητοι πιστοί της μεγάλης θλίψης
 15. Η έβδομη σφραγίδα και το χρυσό λιβανιστήρι
 16. Οι σάλπιγγες
 17. Οι σάλπιγγες (συνέχεια)
 18. Ο ισχυρός άγγελος και το βιβλιαράκι
 19. Οι δυο μάρτυρες
 20. Η έβδομη σάλπιγγα
 21. Η γυναίκα και ο δράκος
 22. Τα δύο θηρία
 23. Η καινούργια ωδή των 144.000
 24. Τα μηνύματα των τριών αγγέλων
 25. Ο θερισμός και ο τρύγος της γης
 26. Οι άγγελοι με τις εφτά έσχατες πληγές
 27. Οι εφτά φιάλες του θυμού του Θεού
 28. Η μεγάλη πόρνη και το θηρίο
 29. Η πτώση της Βαβυλώνας
 30. Το γαμήλιο δείπνο του Αρνίου
 31. Ο ιππέας του λευκού ίππου
 32. Η χιλιετής βασιλεία του Χριστού
 33. Η ήττα του Σατανά
 34. Η κρίση μπροστά στο μεγάλο λευκό θρόνο
 35. Καινούργιος ουρανός και καινούργια γη
 36. Η καινούργια Ιερουσαλήμ
 37. Ο ερχομός του Χριστού
Advertisements