Μύθος: Κυτταρική μνήμη

Τα όργανα που προορίζονται για μεταμόσχευση, μεταφέρουν κάποια χαρακτηριστικά προσωπικότητας του δότη, στον αποδέκτη του οργάνου «Η ιδέα ότι η … Περισσότερα