Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος-Θεία Πρόνοια

Η ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΙΣ ΑΓΡΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ
Όταν θέλει ο Κύριος των πάντων να δείξει τη φροντίδα του για μας, ακόμη κι εκείνους που έχουν άγριες διαθέσεις απέναντι μας, τους κάνει πιο ήμερους και από τα πρόβατα

Εις Γεν. ομιλ. ΝΗ 4

Advertisements