8. Η θεραπεία της βαριά άρρωστης γυναίκας

Ποιο ευαγγέλιο έχει την Κυριακή;
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή και τη διδασκαλία των Ευαγγελικών Περικοπών δείτε στον Πρόλογο.
ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Προσέξτε τους συνδέσμους που οδηγούν εκτός του παρόντος ιστοχώρου. Υπάρχει περίπτωση να οδηγήσουν σε περιεχόμενο ετερόδοξο, αιρετικό ή παραπλανητικό

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΛΟΥΚΑ
8. Η θεραπεία της βαριά άρρωστης γυναίκας.
(Λουκά κεφ. ιγ’ στίχοι 10-17).
Α’ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με τη σημερινή ευαγγελική περικοπή η Εκκλησία θέλει να μας διδάξει: α) την άπειρη αγάπη του Κυρίου μας για τον κάθε άνθρωπο και β) την αυστηρή διαγωγή του απέναντι στους υποκριτές, όπως παρουσιάζονταν τότε οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι.
 Β. ΚΕΙΜΕΝΟ 
«Τω καιρώ εκείνω ην διδάσκων Ιησούς εν μιά των συναγωγών, τοις σάββασι. Και ιδού γυνή ήν πνεύμα έχουσα ασθενείας έτη δέκα και οκτώ, και ην συγκύπτουσα και μη δυναμένη ανακύψαι είς το παντελές. Ιδών δε αυτήν ό Ιησούς προσεφώνησε και είπεv αυτή- γύναι, απολέλυσαι της ασθενείας σου· και επέθηκεν αυτή τας χείρας· και παραχρήμα ανωρθώθη και εδόξαζε τον Θεόν.
Αποκριθείς δε ό αρχισυνάγωγος, αγανακτών ότι τω σαββάτω εθεράπευσεν ο Ιησούς, έλεγε τω όχλω· εξ ημέραι εισίν εν αις δει εργάζεσθαι· εν ταύταις ουν ερχόμενοι θεραπεύεσθε, και μη τη ημέρα του σαββάτου. Απεκρίθη ουν αυτώ ο Κύριος και είπεν· υποκριτά, έκαστος υμών τω σαββάτω ου λύει τον βουν αυτού ή τον όνον από της φάτνης και απαγαγών ποτίζει; ταύτην δε, θυγατέρα Αβραάμ ούσαν, ην έδησεν ό Σατανάς ιδού δέκα και οκτώ έτη, ουκ έδει λυθήναι από του δεσμού τούτου τη ήμερα, του σαββάτου; Και ταύτα λέγοντος αυτού κατησχύνοντο πάντες οι αντικείμενοι αυτώ και πας ο όχλος έχαιρεν επί πάσι τοις ενδόξοις τοις γινομένοις υπ’ αυτού». 
Εκείνο τον καιρό δίδασκε ο Ιησούς σε μια από τις συναγωγές και ήταν ημέρα Σάββατο. Και ήταν εκεί μια γυναίκα που είχε πονηρό πνεύμα. Ήταν άρρωστη δεκαοχτώ χρόνια και ήταν σκυφτή και δεν μπορούσε να σηκώσει το σώμα της καθόλου. Και όταν την είδε ο Ιησούς της μίλησε και της είπε- Γυναίκα, είσαι λυμένη από την αρρώστια σου και ακούμπησε επάνω της τα χέρια του και αμέσως εκείνη ανασηκώθηκε και δόξαζε το Θεό.
Και αποκρίθηκε ο αρχισυνάγωγος με αγανάκτηση, γιατί το Σάββατο έκαμε τη θεραπεία ο Ιησούς και έλεγε στο λαό: Έξι μέρες είναι, όπου σ’ αυτές πρέπει να εργαζόμαστε, σ’ αυτές λοιπόν να έρχεσθε και να θεραπευόσαστε και όχι στην ημέρα του Σαββάτου. Του αποκρίθηκε λοιπόν ο Κύριος και είπε· Υποκριτή, ο καθένας σας το Σάββατρ δε λύνει το βόδι του και τον όνο από το παχνί και τα πάει και τα ποτίζει; Και αυτή εδώ που είναι κόρη του Αβραάμ και την έδεσε ο Σατανάς δεκαοχτώ χρόνια δεν έπρεπε να λυθεί από τούτο το δέσιμο την ημέρα του Σαββάτου; Και ενώ έλεγε αυτά ο Ιησούς καταντροπιάζονταν όλοι οι εχθροί του· και όλος ο λαός είχε χαρά για τα θαύματα που γίνονταν από αυτόν. 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
1. Η γυναίκα της περικοπής, παρόλο που ήταν άρρωστη και πνευματικά και σωματικά, όμως επισκεπτόταν κάθε Σάββατο τη συναγωγή. Άκουε το λόγο του Θεού και έπαιρνε δύναμη και κουράγιο για να αντιμετωπίζει την αρρώστια της. Μας διδάσκει ότι και εμείς πρέπει να πηγαίνουμε κάθε Κυριακή στην εκκλησία να παίρνουμε δύναμη και ζωή.
2.      Η άρρωστη γυναίκα είχε μεγάλη πίστη, ευσέβεια και υπομονή, γι’ αυτό και δέχτηκε από τον Κύριο πολύ περισσότερα από όσα περίμενε. Ο Κύριος τη θεράπευσε μια για πάντα. Μετά τη θεραπεία της η γυναίκα δοξολογούσε το Θεό και έδειχνε μπροστά σ’ όλους την ευχαριστία και την ευγνωμοσύνη της στο Χριστό. Αναγνώριζε, δηλαδή, μπροστά σ’ όλους την αγάπη και την ευεργεσία του Κυρίου.
3.      Ο προϊστάμενος όμως της Συναγωγής αγανάκτησε για το θαύμα. Ήθελε να δείξει πως ενδιαφερόταν τάχα για το Νόμο του Θεού. Κατά βάθος ήταν ένας μεγάλος και τέλειος υποκριτής. Ήθελε να δείξει στον κόσμο πως σέβεται την αργία του Σαββάτου.
Συκοφαντούσε τον Κύριο και έλεγε πως οι άνθρωποι δεν πρέπει σε ημέρα αργίας να έρχονται για να θεραπεύονται. Ο Κύριος όμως τον ξεσκέπασε και τον αποστόμωσε. Τον ονόμασε «υποκριτή», δηλαδή ψεύτη και θεατρίνο. Άλλα αισθανόταν μέσα του και άλλα έλεγε και έδειχνε στους ανθρώπους. Του υπενθύμισε πως η αξία του ανθρώπου, που είναι η εικόνα του Θεού, στέκεται πιο πάνω και από την αργία του Σαββάτου. Ο Θεός ζητεί αγάπη από τον άνθρωπο. Και αυτή την αγάπη πρόσφερε ο Κύριος με τη θαυματουργική θεραπεία της άρρωστης γυναίκας.
4. Τέτοιοι υποκριτές υπάρχουν πάντα στον κόσμο. Από αυτούς πρέπει να φυλαγόμαστε. Ο αρχισυνάγωγος του ευαγγελίου δε χάρηκε για το ότι ελευθερώθηκε μια δυστυχισμένη γυναίκα από τη φοβερή αρρώστια της. Με την υποκρισία προσπαθούσε να κρύψει τον εγωισμό και το φθόνο, που κρύβονταν μέσα στην του. Γι’ αυτό και ο Κύριος τον ξεσκέπασε και τον αποστόμωσε μπροστά στους άλλους ανθρώπους.
Πρέπει λοιπόν να προφυλάσσουμε τον εαυτό μας από τη φοβερή αρρώστια της υποκρισίας. Η υποκρισία είναι πολύ μεγάλη αμαρτία και δεν αφήνει τον άνθρωπο να λυτρωθεί με την αγάπη του Χριστού. Πολλές φορές δυστυχώς προσπαθούμε από τη μικρή μας ηλικία να ξεγελούμε τους άλλους ανθρώπους. Υποκρινόμαστε στους γονείς, στους δασκάλους και γενικά στους ανθρώπους. Σ’ αυτές τις δύσκολες στιγμές να θυμόμαστε πως ο Κύριος γνωρίζει οπωσδήποτε την υποκρισία μας και πως μια μέρα θα την ξεσκεπάσει μπροστά στους άλλους. Μόνο με τη βοήθεια της αγάπης μπορούμε να λυτρωθούμε από τη υποκρισία. Η αγάπη μας στο Θεό και τους άλλους ανθρώπους θα μας κάνει ελεύθερους, ειλικρινείς και τίμιους ανθρώπους.
Δ’ ΔΙΔΑΓΜΑ:
«Υποκριτά… ουκ έδει λυθήναι (= δεν έπρεπε να λευτερωθεί) από του δεσμού τούτου τη ημέρα του Σαββάτου;» (Λουκά ιγ’ 16).
 Ε’ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚΚΛ. ΡΗΤΟΡΩΝ
«Σκοτάδι είναι η υποκρισία. Είναι η πηγή της ψευτιάς. Ενώ η απλότητα είναι φως. Είναι η μητέρα της αλήθειας. Ας πετάξουμε λοιπόν από πάνω μας το σκοτάδι της υποκρισίας και ας ντυθούμε το φως του Κυρίου Ιησού» (ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ, Κυριακοδρόμιο, Αθήναι 1930, σελ. 441).
 ΣΤ ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1.       Τι μας διδάσκει με το παράδειγμα της η άρρωστη γυναίκα του σημερινού Ευαγγελίου;
2.       Γιατί η υποκρισία είναι μεγάλη αμαρτία;
3.       Τι ήθελε να δείξει ο αρχισυνάγωγος με αυτά που είπε;
Advertisements