11. Κυριακή μετά τα Φώτα

Ποιο ευαγγέλιο έχει την Κυριακή; Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή και τη διδασκαλία των Ευαγγελικών Περικοπών δείτε στον … Περισσότερα