Προς Εβραίους κεφάλαιον 11

Εβρ. ια’ 1-40 Άνθρωποι πίστης 1 Ἔστι δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων.  2 ἐν ταύτῃ γὰρ ἐμαρτυρήθησαν οἱ πρεσβύτεροι.  … Περισσότερα