Προς Γαλάτας κεφάλαιον 2

Γαλ. β’ 1-21 Οι άλλοι απόστολοι παραδέχονται τον Παύλο 1 Ἔπειτα διὰ δεκατεσσάρων ἐτῶν πάλιν ἀνέβην εἰς ῾Ιεροσόλυμα μετὰ Βαρνάβα, συμπαραλαβὼν … Περισσότερα