Η μοιχαλίδα

 Ο Χριστός Θεός, άμα τη ειλικρινή μετανοία του αμαρτωλού, διδάσκει ότι συγχωρεί και σβήνει τις αμαρτίες! Ρωτά ο Παναγιώτης…τί είναι ο … Περισσότερα