Η Σιδηρά Διαθήκη (Γ’)

Γ’.Ό,τι είδον ήτο τρομερόν.Οι πόδες μου, βεβαρυμέναι από τον κάματον, μού σημειώνουν: οπίσω.Αλλ’ η ψυχή μου, βεβαρυμένη και εκείνη, μού … Περισσότερα