Οι άγιοι στη ζωή μας

Μοναχισμός νήψις και ησυχία Κάθε ημέρα στην εκκλησία ζητάμε τις πρεσβείες των αγίων. Αυτές οι πρεσβείες είναι ολόκληρη δύναμις, ολόκληρος … Περισσότερα