Οι τρεις πύλες των λέξεων

Μια αραβική παροιμία λέει πως κάθε λέξη πριν την πείτε, θα πρέπει να περνάει μέσα από τρεις πύλες.
Στην αψίδα της πρώτης πύλης θα πρέπει να γράφει: «Είναι αλήθεια;»
Στη δεύτερη αψίδα το εξής ερώτημα: «Είναι αναγκαίο;»
Στην τρίτη θα είναι σκαλισμένο το τελευταίο ερώτημα «Είσαι αγαθός;»
Μια σωστή λέξη μπορεί να ξεπεράσει τα τρία εμπόδια και να φτάσει στον παραλήπτη με τη μικρή ή μεγάλη σημασία του.
Στον σημερινό όμως κόσμο, όπου γίνεται σπατάλη σε περιττές λέξεις, θα χρειαστούν εκατό πόρτες, πολλές από τις οποίες θα παραμένουν σίγουρα κλειστές.
Romano Battaglia (1933-2012) Ιταλός συγγραφέας και δημοσιογράφος

via