Η επιθυμία για ζωή πρέπει να εκφράζεται συνειδητά

Εκείνοι που υποθέτουν ότι μετά από μια αυτοκτονία θα επιστρέψουν στον τόπο απ’ όπου εστάλησαν, πραγματικά κάνουν λάθος, γιατί η δίνη του διαστήματος θα τους παρασύρει μακριά, σαν φθινοπωριάτικο φύλλο.

Η επιθυμία για ζωή πρέπει να εκφράζεται συνειδητά.

Ο άνθρωπος οφείλει να κατανοήσει για τι πράγμα αγωνίζεται και να θυμάται ότι έχει να επιτελέσει καλές πράξεις και να εκπληρώσει μια αποστολή εδώ στη Γη.

–Άγκνι Γιόγκα, Υπεργήινο, 188