Ο Πρόδρομος και Βαπτιστής Ιωάννης

Ο πατέρας του Ζαχαρίας, ήταν ιερέας. Κάποια ημέρα την ώρα του θυμιάματος, είδε μέσα στο θυσιαστήριο άγγελο Κυρίου, ο οποίος του ανήγγειλε ότι θα αποκτούσε γιο, τον οποίο θα ονόμαζε Ιωάννη. 
Ο Ζαχαρίας σκίρτησε από χαρά, αλλά δυσπιστούσε. Η γυναίκα του ήταν ηλικιωμένη και στείρα και άρα ήταν αδύνατο να κυοφορήσει και αυτές τις αμφιβολίες τις εξέφρασε στον άγγελο, ο οποίος του απάντησε ότι το παιδί θα γεννηθεί και εκείνος θα τιμωρηθεί για την απιστία του, παραμένοντας κωφάλαλος μέχρι να πραγματοποιηθεί η βουλή του Θεού. 
Πράγματι η γυναίκα του η Ελισάβετ συνέλαβε και μετά από εννέα μήνες γέννησε γιο. 
Οκτώ ημέρες μετά τη γέννηση, κατά την περιτομή του παιδιού, οι συγγενείς θέλησαν να του δώσουν το όνομα του πατέρα του, δηλαδή Ζαχαρία. 
Όμως ο Ζαχαρίας έγραψε επάνω στο πινακίδιο το όνομα Ιωάννης.
Αμέσως λύθηκε η γλώσσα του, κινούνται τα χείλη του κι ο Ζαχαρίας ευλογεί τον Θεό. «Ανεώχθη δε το στόμα αυτού παραχρήμα και η γλώσσα αυτού, και ελάλει ευλογών τον Θεόν». Και αμέσως ακολούθησε κι άλλο θαύμα. Πληρούται Πνεύματος Αγίου ο Ζαχαρίας και αμέσως αρχίζει να προφητεύει για τον υιό του θαυμαστές και μεγάλες προφητείες. «Και Ζαχαρίας ο πατήρ αυτού επλήσθη Πνεύματος Αγίου και προεφήτευσε».
Όλοι οι παριστάμενοι που άκουαν και έβλεπαν να γίνονται, τόσα θαυμαστά σημεία, εξεπλήτοντο και εθαύμαζαν! «και εθαύμασαν πάντες.» Και διερωτούντο «τι άρα το παιδίον τούτο έσται»;
Ο Ιωάννης δε διέθετε μόνο το χάρισμα της προφητείας, αλλά αξιώθηκε και τη μεγαλύτερη χαρά και τιμή. 
Βάπτισε το Μεσσία Χριστό, τον οποίο και ομολογούσε σ’ όλη του τη ζωή.
Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΠΟΥ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
Το όνομα του Τιμίου Προδρόμου, αποτελείται από επτά στοιχείαΙ.Ω.Α.Ν.Ν.Η.Σ., το κάθε ένα από τα οποία, κρύβει και μία μυστική έννοια.

Το πρώτο στοιχείο, το Ι, σημαίνει τον αριθμό δέκα και συμβολίζει το δέκατο τάγμα των αγγέλων. Ως γνωστό, το δέκατο τάγμα του εωσφόρου, αποστάτησε και μέλει να αναπληρωθεί, από το τάγμα των Μοναχών. Ο Τίμιος Πρόδρομος, λοιπόν, με την ισάγγελο ζωή του, έμελλε να ανακαινίσει και να ανορθώσει το δέκατο τάγμα των αγγέλων, που είχε ξεπέσει.

Το δεύτερο στοιχείο, το Ω, σημαίνει τον Κύριό μας και ιδού πώς: Γραμματικά το Ω, φαίνεται σαν να απαρτίζεται από δύο ΟΟ, τα οποία εάν τα ενώσεις, αποτελούν το Ω. Αυτά τα δύο ΟΟ, δεν είναι άλλο από δύο σφαιροειδείς κύκλους, που δεν έχουν ούτε αρχή, ούτε τέλος. Ο Θεάνθρωπος Ιησούς, είναι άναρχος και ατελεύτητος, όπως επίσης έχει και δύο φύσεις, την θεία και την ανθρώπινη. Είναι λοιπόν, θαυμαστή η παρομοίωσις του Ω με τον Χριστό. Επίσης θαυμαστό είναι ότι το Ι προηγείται του Ω, καθώς γέγραπται: «ιδού εγώ αποστέλλω τον Άγγελόν μου προ του προσώπου σου, ος κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθέν σου».
Περί του ΑΝ και του Ν. Σημειώθηκε ότι το Ι συμβολίζει τον Πρόδρομο, το Ω σημαίνει τον Χριστό, ή αλλιώς την πρώτη Παρουσία του Χριστού που ακολούθησε μετά τον Πρόδρομο, το ΑΝ άραγε τι να σημαίνει; Μα φυσικά τηνΑΝΑΣΤΑΣΗ! 
Το άλλο Ν, τι σημαίνει μετά την Ανάσταση; Σημαίνει την Ανάσταση τωνΝεκρών!Με άλλα λόγια, μετά την Πρώτη παρουσία του Χριστού, «προσδοκώ ανάστασιν νεκρών», όπως ακριβώς λέμε και στο Σύμβολο της Πίστεώς μας!
Περί του Η. Εύκολα πια, συμπεραίνει κανείς μετά τα ανωτέρω, ότι το Η, σημαίνει τον αριθμό 8 και τον όγδοο αιώνα, τον αιώνα της ατελεύτητης και μακαρίας ζωής! Το λέμε και στο Σύμβολο: «προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος».
Περί του Σ. Το γράμμα Σ, σημαίνει τον αριθμό διακόσια, δηλαδή αποτελείται από δύο εκατοντάδες. 
Σύμφωνα με τους Πατέρες μας, ο αριθμός εκατό, είναι τέλειος, συμβολίζει το τέλειο. Άρα ο αριθμός διακόσια είναι δύο φορές τέλειος και συμβολίζει το υπερτέλειο. 
Συμβολίζει δηλαδή την υπερτέλεια αιώνια μακαριότητα του Θεού και του Παραδείσου, το υπερτέλειο, το απέραντο, το αιώνιο και ατελεύτητο της αιωνίου και μακαρίας ζωής, της οποίας διά των πρεσβειών του Τιμίου Προδρόμου, του οποίου το Γενέθλιον εορτάζομεν σήμερα, είθε να μας αξιώσει ο Παντελεήμων Κύριος Ημών Ιησούς Χριστός. Αμήν.


(Ιωάννου Ιερομονάχου του εκ Λίνδου – 18ος αιώνας. 
Από το βιβλίον του ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΣΑΓΗΝΗ, σελ. 170)

via