Τι είπε ο Πλάτωνας για την αγάπη;
Η Αγάπη φέρνει ειρήνη ανάμεσα στους ανθρώπους, γαλήνη στην ταραγμένη θάλασσα, ύφεση στους ανέμους, και γλυκόν ύπνο στους δυστυχείς.
Είναι αυτή πού διώχνει από μας το αίσθημα της εχθρότητας και μας γεμίζει με κείνο της φιλίας. Αυτή οργανώνει τις φιλικές συγκεντρώσεις, τις γιορτές, τούς χορούς και τις θυσίες, μπαίνοντας επικεφαλής τους.


Δίνει πραότητα και μα­λακώνει την τραχύτητα του χαραχτήρα.
Χαρίζει την καλή θέληση και απομακρύνει την εχθρότητα αγαπητή στον αγαθό, θαυμαζόμενη κι απ’ τούς σοφούς κι από τούς θεούς, φθονούμενη απ’ όσους ατύχησαν, και κτήμα των τυχερών,
Eros_bobbin_Louvre_CA1798
είναι o γονιός της ευμάρειας, της τρυ­φερότητας, της κομψότητας, της χάρης, της επιθυμίας και της μετάνοιας’
στοργική στους καλούς κι’ αποστρεφόμενη τούς κακούς στη δουλειά, στο φόβο, στην επιθυμία,
οδηγός στο λόγο, συμπαραστάτης, υποστηριχτής κι’ άριστος σωτήρας το στολίδι και των θεών και των ανθρώπων
zeuseros
ο καλλίτερος και πιο όμορφος ηγέτης, πού έπρεπε ν’ ακολουθεί κάθε άνθρωπος, υμνώντας τις αρετές της και τρα­γουδώντας το μελωδικό της τραγούδι, πού καταπραΰνει το πνεύμα όλων και των θεών και των ανθρώπων.
 ~ Απόσπασμα από το βιβλίο «Θησαυρός 10.000 γνωμικών & αποφθεγμάτων»

via