Ότι το θείο είναι ακατάληπτο και ότι δεν πρέπει να ερευνά κανείς και να περιεργάζεται αυτά που δεν μας έχουν παραδοθεί από τους αγίους προφήτες και αποστόλους και ευαγγελιστές.

«Τον Θεό ποτέ κανείς δεν τον είδε. Ο μονογενής του Υιός, που βρίσκεται μέσα στην αγκαλιά του Πατέρα του, αυτός … Περισσότερα

Η Εκκλησιολογία του Ιωάννου Δαμασκηνού στο δογματικό του έργο «Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως»

Η Εκκλησιολογία του Ιωάννου Δαμασκηνού στο δογματικό του έργο «Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως»[1] Η Εκκλησιολογία των Βυζαντινών θεολόγων όπως … Περισσότερα

Περί αποταγής

(Διά την αποταγήν του ματαίου βίου) Το «ΑΠΟ ΘΕΟΥ άρχεσθαι» είναι ορθόν καί πρέπον, εφ΄όσοναπευθύνομαι πρός υπηρέταςτου Θεού. Αυτού λοιπόν … Περισσότερα

Περί απροσπαθείας

ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ αγάπησε πραγματικά τον Κύριον και επεζήτησεαληθινά να κερδήση την μέλλουσα βασιλεία, εκείνος πού απέκτησε πραγματικό πόνο για τα … Περισσότερα

Περί ξενιτείας

ΞΕΝΙΤΕΙΑ είναι η οριστική εγκατάλειψις όλων εκείνων που υπάρχουν στην πατρίδα μας και πού μας εμποδίζουν να επιτύχωμε τον ευσεβή … Περισσότερα

Περί υπακοής

(Διά την μακαρίαν και αείμνηστον υπακοήν) ΠΡΟΧΩΡΩΝΤΑΣ προς τά εμπρός ο λόγος έφθασε ομαλά και κανονικά στους πύκτας και αθλητάς … Περισσότερα

Περί μετανοίας

(Διά την πραγματικήνκαι γνησίαν μετάνοια και διά τους αγίους καταδίκους και διά την Φυλακήν) Ο ΙΩΑΝΝΗΣ κάποτε, (την ημέρα της … Περισσότερα

Περί αοργησίας

ΟΠΩΣ  ΤΟ  νερό, πού χύνεται λίγο-λίγο στην φωτιά, την σβήνει τελείως, έτσι και το δάκρυ του αληθινού πένθους σβήνει όλη … Περισσότερα

Περί καταλαλιάς

ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ όσους σκέπτονται ορθά δεν θα έχη, νομίζω, αντίρρησι ότι η καταλαλιά γεννάται από το μίσος και την μνησικακία. … Περισσότερα

Περί ψεύδους

 ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟ και την πέτρα (διά της προσκρούσεως) γεννάται η φωτιά, και από την πολυλογία και τα ευτράπελα το … Περισσότερα

Περί ακηδίας

ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ένας από τους κλάδους της πολυλογίας, όπως το είπαμε καίπροηγουμένως, είναι καί ο παρών, ο οποίος μάλιστα αποτελεί … Περισσότερα

Περί γαστριμαργίας

(Διά την ονομαστήνδέσποιναν, την πονηράν κοιλίαν) ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ τώρα να ομιλήσωμε περί κοιλίας, απεφασίσαμεπάλι, όπως και σε όλα τα άλλα θέματα, … Περισσότερα